CEDCD transmite Ministerului Educatiei recomandari pentru imbunatatirea procesului de admitere la liceu a elevilor cu CES pe locurile rezervate acestora

CEDCD transmite Ministerului Educației recomandări pentru îmbunătățirea procesului de admitere la liceu a elevilor cu CES pe locurile rezervate acestora

Marți, 11 august 2020

 

Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități a transmis Ministerului Educației și Cercetării o serie de recomandări pentru îmbunătățirea procesului de admitere la liceu a elevilor cu CES pe locurile rezervate acestora, în urma sesizărilor din București și din țară.

În perioada iunie – iulie 2020, elevii cu CES au avut pentru prima dată posibilitatea de a se înscrie la liceu pe locuri rezervate acestora. Cu toate acestea, în practică, au existat o serie de probleme și inadvertențe între reglementare și aplicarea acesteia în fiecare județ sau scopul urmărit de măsura locurilor rezervate și realitatea de la momentul înscrierii pentru nenumărați copii.

Ținând cont de faptul că decizia numărului de locuri rezervate elevilor cu CES și a liceelor unde acestea sunt alocate aparține Inspectoratelor Școlare, am transmis Ministerului Educației următoarele recomandări pentru îmbunătățirea procedurii de înscriere:

 

  1. Obligativitatea consultării familiilor și a reprezentanților legali ai elevilor cu CES înaintea deciderii numărului de locuri alocate și a liceelor unde acestea sunt alocate.

 

Foarte mulți elevi cu CES nu s-au regăsit în oferta de locuri propusă de Inspectoratele Școlare. Prin urmare, am recomandat Ministerului Educației ca procedura să includă consultarea obligatorie a familiilor și reprezentanților legali ai elevilor cu CES înainte de stabilirea locurilor rezervate. Cu toate acestea, am considerat că locurile alocate nu ar trebui să se limiteze la solicitările și preferințele reieșite în urma consultării, ci trebuie să reflecte întreg spectrul educațional.

 

         2. Obligativitatea existenței unui număr minim de locuri rezervate elevilor cu CES de către Inspectoratului Școlar.

 

Au existat numeroase discrepanțe între județe în ceea ce privește numărul de locuri alocate. Spre exemplu, Inspectoratul Școlar Satu Mare a alocat 2 locuri elevilor cu CES la clasa de limba română, în domeniul electronică automatizări, Inspectoratul Școlar Galați a alocat 24 de locuri elevilor cu CES (dintre care 0 la mai multe colegii naționale sau la liceul de arte), pe când Inspectoratul Școlar Gorj a alocat 82 de locuri elevilor cu CES, pentru specializări ce variază de la filologie, matematică sau științele naturii până la tehnician în automatizări.

În consecință, am recomandat Ministerului Educației ca procedura să includă stabilirea unui număr minim obligatoriu de locuri, pe județ, pentru fiecare specializare, în funcție de numărul de elevi înscriși în clasa a VIII-a în acel an școlar.

 

          3. Obligativitatea publicării online a informațiilor privind locurile disponibile și procedura de înscriere

Pentru ca elevii cu CES și familiile acestora să aibă acces efectiv la informațiile privind locurile disponibile, în virtutea principiului transparenței în educație (art. 3, lit. m), Legea 1/2011), am recomandat ca Inspectoratele Școlare să publice online informații despre procedura de înscriere și numărul de locuri disponibile înaintea începerii desfășurării procedurii de înscriere.

 

         4. Necesitatea cooperării dintre reprezentanții școlilor, ai Centrelor Județene de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) și reprezentanții Inspectoratelor

Din păcate, pe parcursul procedurii de înscriere, reprezentanții Inspectoratelor, ai CJRAE și ai școlilor deopotrivă au vehiculat adesea informații contradictorii, cum ar fi aceea că elevii cu CES sunt obligați să se înscrie exclusiv pe locurile rezervate acestora, dată fiind calitatea acestora de elev cu CES.

Din acest motiv, am recomandat eficientizarea colaborării dintre cei 3 actori implicați, astfel încât informațiile transmise să fie unitare și să fie livrate cu respectarea principiului interesului superior al copilului.

Am recomandat ca reprezentanții CJRAE, în virutatea atribuțiilor conferite de lege, să acționeze în suportul familiilor și al elevilor cu CES, prin informare cu privire la procedura de înscriere și locurile disponibile și suport în orientarea către specializarea potrivită, atât în etapa consultării familiilor de către ISJ-uri, cât și în înainte și în timpul procedurii de înscriere. Aceștia trebuie să se afle în dialog cu reprezentanții Inspectoratelor și să cunoască procedurile de înscriere. Nu în ultimul rând, reprezentanții școlilor gimnaziale au responsabilitatea de a informa cu acuratețe familiile și elevii cu CES privind procedura de înscriere, lucru posibil în urma unei informări riguroase din partea acestora.

Așadar, am considerat necesară cooperarea dintre reprezentanții școlilor, ai Inspectoratelor școlare și cei ai CJRAE în vederea informării elevilor cu CES într-o manieră unitară, transparentă și în interesul superior al acestora.

*

Nu în ultimul rând, CEDCD și-a oferit disponibilitatea de contribui ca resursă informativă  la procesul decizional privind procedura de înscriere la liceu a elevilor cu CES în anul școlar 2021-2022 și a solicitat Ministerului Educației să ne transmită în termenul prevăzut de lege care sunt direcțiile de acțiune pe care le preconizează ca urmare a recomandărilor transmise. 

 
Stats: 739.912 visits, 180.664 unique visitors and 3 visitors online
Statistici T5 Statistici T5