Contestarea masurii de concediere a asistentilor personali

În contextul acutizării situației asistenților personali ai copiilor cu dizabilități, care se află în poziția de  a fi notificați verbal sau scris în vederea concedierii abuzive, facem următoarele precizări:

1. Problema alocărilor financiare destinate plății asistenților personali și a zonei de protecție specială a copilului rezultate din noua arhitectură a Bugetului Național nu poate justifica concedierea părinților/asistenților personali ai copiilor și adulților cu dizabilități.

2. Drepturile bănești conexe angajării ca asistent personal al copilului/adultului cu dizabilități plătite prin intemediul primăriilor (concediu plătit, tichete de transport etc) nu pot face obiectul economiilor/restrângerilor bugetare ale autorităților locale. În egală măsură, acestea nu se constituie în ”favoruri” acordate însoțitorilor/asistenților personali de natură opțională.

3. Restrângerea, limitarea sau încălcarea acestor drepturi reprezintă o încălcare a unei forme minimale de protecție garantate de legislația în vigoare în raport cu persoanele cu dizabilități.

Punem la dispoziția părinților modelul generic de chemare în judecată a primăriilor, care poate fi utilizat în situația notificării privind concedierea din poziția de asistent personal din motive nelegate de persoana angajatului: MODEL ACȚIUNE

Pași de urmat:

1. Completați acțiunea cu datele personale și suma afarentă daunelor morale solicitate (explicate și justificate)

2. Depuneți dosarul care trebuie să conțină acțiunea datată și semnată, copie CI, copie certificat handicap (certificate pentru conformitate - scris de mână și semnat: CONFORM CU ORIGINALUL), decizia de concediere în copie. Dosarul se depune în dublu exemplar: unul pentru instanță, celălalt pentru reclamat.

3. Fiind conflict de muncă, NU se plătește taxă de timbru.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la legal@cedcd.ro 

 
Statistici: 806.136 vizite, 199.093 vizitatori unici şi 2 vizitatori online
Statistici T5 Statistici T5