Scrisoarea Parintilor

Scrisoarea Părinților

Stimate domnule Orlando Teodorovici, ministru al Finanțelor,

 

Ca urmare a măsurilor fără precedent de a lăsa în sarcina autorităților locale plata serviciilor sociale pe linie de dizabilitate și copii din orfelinate, contrar prevederilor legale și a principiilor asumate prin Programul de Guvernare 2017 -2020[1], sâmbătă, 2 februarie 2019, am inițiat un demers în regim de urgență personal, civic, independent și substantial, la care s-au raliat fizic părinți veniți de la sute de kilometri și din București.

Mai mult, în mediul online zeci de mii de părinți și lucrători sociali au susținut și așteptat cu interes rezultatele audienței excepționale de sâmbătă. Aceste rezultate, trebuiau, conform celor agreate să se materializeze în transmiterea până luni, 4 februarie 2019, a unor propuneri de modificare/completare a Proiectului Legii Bugetului pentru a fi discutate cu părinții.

Acest lucru nu s-a întâmplat.

Nu ați răspuns la telefon, mesagerie sau email. Reprezentanta delegată pe această problemă a Ministerului Finanțelor, a răspuns lapidar că ”cel mai probabil ne veți contacta”.

Stimate domnule ministru,

În dialogul de sâmbătă, ați invocat principiul încrederii, față de care noi părinții, în ciuda experienței negative cu toate Guvernele României și autoritățile locale, am înțeles să dăm dovadă de civism și deschidere.

Din păcate, nerespectarea angajamentului dumneavoastră, vine ca o confirmare a temerilor noastre, cu atât mai mult cu cât, solicitările noastre sunt independente de restul aspectelor problematice ale Proiectului de Buget, ele fiind strict legate de respectarea unui principiu asumat al acestei guvernări: SOLIDARITATEA.

Pe cale de consecință, vă informăm că în situația în care Proiectul de Buget aferent anului 2019 intră în această formă în Guvern, cu încălcarea prevederilor legale în vigoare (40 alin (1), art. 51 (52) din Legea persoanelor cu dizabilităţi,  art. 4 alin (2) din H.G. nr. 978/2015 şi art. 139 alin (3) din Constituţia României), noi, părinții de copii cu dizabilități, ne vom opune prin toate mijloacele legale existente, inclusiv prin proteste publice.

*

* *

Pentru această audiență, am avut pregătite 7 întrebări strategice, care au fundamentat negocierea. (Acestea pot fi consultate mai jos anexa 1). În urma negocierilor, am obținut asumarea publică de către dumneavoastră a trei aspecte:

  a. Am solicitat insistent finanțarea serviciilor de asistență socială din veniturile provenite din TVA de la Bugetul Central (așa cum era). Ați oferit prioritizarea cheltuielilor, din fonduri locale și centrale deopotrivă, pe dizabilitate (salarii asistenți personali/îndemnizații etc) printr-o prevedere expresă în Legea Bugetului pe care urma să ne-o comunicați până luni, 4 februarie 2019 ca o măsură de garanție pe care am solicitat-o pentru efectuarea plăților. La insistențele suplimentare legate de imposibilitatea autorităților locale de a efectua plățile, am solicitat lista defalcată a bugetelor pe județe pentru a vedea în ce măsură se regăsesc sumele destinate asistenței sociale și faptul că bugetele locale le pot acoperi. (Lista poate fi consultată mai jos anexa 2).

  b. Am solicitat înființarea Fondului de Dizabilitate cu destinație specifică, alcătuit din sumele încasate de la angajatorii, care plătesc taxa neangajării de persoane cu dizabilități. Această propunere vine în continuarea unor demersuri îndelungate ale societății civile, care a solicitat înființarea acestui Fond sub diferite forme de-a lungul timpului. Ați acceptat propunerea noastră și ați agreat că veți formula un articol în acest sens în Legea Bugetului până luni.

  c. Am solicitat decontarea terapiilor prin Casa Națională de Asigurări și a tehnologiilor asistive. Ați agreat această propunere.

LISTĂ ÎNTREBĂRI

”Guvernul se angajează să mobilizeze resursele necesare, astfel încât, persoanele cu dizabilități să nu fie discriminate, marginalizate, excluse sau abuzate, iar alegerile și aspirațiile lor să fie respectate și sprijinite. Principalele măsuri care vor avea ca scop îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități vizează integrarea acestora în comunitate, în condiții de egalitate și demnitate. Vom urmări cu preponderență dezinstituționalizarea acestora, acolo unde se poate, și creșterea gradului lor de participare pe piața muncii și de integrare în viața comunităților.” – Programul de Guvernare 2017-2020

 

  1. În contextul în care în Programul de Guvernare 2017-2020 ați prevăzut ”Susținerea integrală de la bugetul de stat a sistemului de protecție a copilului și a persoanelor cu dizabilități”, vă rugăm să ne explicați următoarele aspect:
  2. Cheltuielile pentru dizabilitate și protecția copilului vor fi teoretic acoperite din veniturile proprii ale autorității locale și venituri din impozitul pe venit. Cum garantează Guvernul României copiilor și familiilor lor si adulților cu dizabilități că primăriile își vor respecta obligații legale?
  3. H.G. 978/2015 stabilește standardele minime de cost pentru serviciile sociale. Adică un minim de subzistenta. Aveți de la primării o prognoză a veniturilor locale? Putem sa vedem impactul bugetar - cum a fost calculat pentru fiecare comunitate locala din Romania?
  4. Ce garanții v-ați luat pentru a vă asigura  că adulții cu dizabilități, familiile copiilor si adulților cu dizabilități și zeci de mii de copii nu vor rămâne fără servicii și asistență socială?
  5. Potrivit Art. 6, alin (1), lit. b) plănuiți să alocați 60% din veniturile din impozitul pe venit bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit, spre deosebire de 43%, anul trecut, și prevedeți ca din aceste sume să fie plătite și cheltuielile pentru protecția copilului și dizabilitate. Totuși, și anul acesta, ca și în anii precedenți, primăriile întâmpină mari dificultăți în acoperirea cheltuielilor minime necesare, pe lângă cele de asistență socială. Din această creștere de alocare de 17% din impozitul pe venit, și în absența susținerii de la bugetul central, credeți că vor putea fi acoperite toate cheltuielile?
  6. Care este motivul pentru care ați înțeles ca, dintre toate titlurile bugetare ale Proiectului de Buget aferent anului 2019, să reduceți la zero veniturile de la bugetul central tocmai pentru cheltuielile privind asistența socială și protecția specială a copiilor?
  7. Ce ați avut în vedere atunci când ați păstrat alocarea financiarăîn cadrul titlului bugetar privind asistența socială a serviciilor sociale de tip azil pentru vârstnici, în timp ce cheltuielile pentru dizabilitate și protecția specială a copiilor au fost eliminate?
  8. Dat fiind faptul că există situații concrete în care primarii și-au mărit salariile lăsând salariile asistenților personali neplătite (ex: Primăria Mogoșești Siret), cum intenționați să adresați acest risc?
  9. În noiembrie 2018, Primăria Brașov a rămas fără bani pentru plata indemnizațiilor și a salariilor de asistent personal - pe bugetul pentru asistență socială 90% furnizat de la bugetul central și 10% de autoritățile locale, cum veți proceda în lumina noului Buget aferent anului 2019?
  10. Conform prevederilor Art. 78, alin. (3) din Legea 448/2006 autoritățile şi instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap plătesc lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap. În baza acestei prevederi, ați încasat la Bugetul de stat în decembrie 2017 -  674.731.505 RON ( 144 mil euro).  Care a fost și este destinația acestor bani încasați ca urmare a eșecului angajării persoanelor cu dizabilități?

Telefon: 0737545955 Email: madalina.turza@cedcd.ro

 


[1] ”Guvernul se angajează să mobilizeze resursele necesare, astfel încât, persoanele cu dizabilități să nu fie discriminate, marginalizate, excluse sau abuzate, iar alegerile și aspirațiile lor să fie respectate și sprijinite. Principalele măsuri care vor avea ca scop îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități vizează integrarea acestora în comunitate, în condiții de egalitate și demnitate. Vom urmări cu preponderență dezinstituționalizarea acestora, acolo unde se poate, și creșterea gradului lor de participare pe piața muncii și de integrare în viața comunităților.” – Programul de Guvernare 2017-2020

 

 
Statistici: 806.131 vizite, 199.092 vizitatori unici şi 2 vizitatori online
Statistici T5 Statistici T5