Buget ZERO pentru Dizabilitate si Protectia Speciala a Copilului

Buget ZERO pentru Dizabilitate și Protecția  Specială a Copilului

 

Joi, 31 ianuarie 2019, Ministerul de Finanțe a publicat Proiectul de Buget Național pentru anul 2019.

Am constat cu extremă îngrijorare faptul că la titlurile bugetare 1) Finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului, 2) Finanțarea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, 3) Drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare, Guvernul României a alocat ZERO LEI, lăsând în sarcina autorităților locale acoperirea cheltuielilor pentru aceste categorii de persoane vulnerabile.

Aproape 100.000 de oameni reprezentând grupuri vulnerabile pentru care statul român are obligaţia de a le respecta dreptul fundamental la hrană, adăpost şi îngrijire, vor rămâne fără apărare şi asta în condiţiile în care costurile care trebuiau asigurate din Bugetul de Stat reprezentau costuri minime pentru un standard minim de servicii sociale.

CONCRET:

1. 57.279 de copii din sistemul de protecție specială (orfelinate) vor rămâne fără banii de la buget pentru următoarele tipuri de servicii:

  • Plasamentul la rude de până la gradul IV
  • Plasamentul la alte familii/ persoane 
  • Plasamentul la asistenţi maternali  
  • Servicii de tip rezidenţial: Apartamente , Case de tip familial (CTF) pentru copilul cu dizabilităţi, respectiv pentru copilul fără dizabilităţi Centre de plasament (CP).

2. Peste 18.000 de adulți cu dizabilități din centrele rezidenţiale pentru adulți cu dizabilităţi  vor rămâne fără finanțare de la bugetul central, reprezentând servicii de cazare, hrană, cazarmament şi condiţii igienico – sanitare a persoanelor cu dizabilităţi asistate; asistenţă medicală curentă şi de specialitate, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă.

3. Aproximativ 41.035 de copii cu dizabilități încadrați în grad grav de handicap, cu îndemnizație de însoțitor sau asistent personal rămân fără bani de la bugetul central pentru salarii și îndemnizații.

Conform Proiectului de Buget, banii pentru responsabilitatea acoperirii acestor titluri bugetare pentru copiii din sistemul de protecție, copiii cu dizabilități grave și adulții instituționalizați va reveni exclusiv autorităților locale.

Această măsură, dincolo de faptul că încalcă prevederi legale în vigoare, reprezintă un atentat la viața copiilor din orfelinate, a copiilor cu dizabilități și a adulților cu dizabilități din instituții. Autoritățile locale nu vor avea capacitatea de a acoperi cheltuielile necesare din bugetele proprii, ceea ce va duce fie la incapacitate de plată, fie la alocarea diferențiată de fonduri pentru aceste servicii (în funcție de posibilitățile financiare ale primăriilor), fapt care încalcă flagrant normativele și așa precare privind standardele minime de cost.

Personal, consider această măsură de BUGET ZERO pentru copiii și adulții cu dizabilități și pentru copiii din orfelinate o crimă. Este inadmisibil, ilegal și imoral să tai banii necesari supraviețuirii tocmai categoriilor care NU AU PUTEREA DE A SE REVOLTA. Cel mai probabil, în scurt timp părinții copiilor cu dizabilități vor rămâne fără îndemnizațiile de handicap și salarii de asistenți personali, iar persoanele cu dizabilități vor fi lăsate să moară în centre.Niciodată în istoria recentă a Românei, dizabilitatea nu s-a reflectat mai cinic în lista de priorității a țării, așa cum este ea transpusă în bugetul de stat.” – Maria Mădălina Turza, președinte CEDCD.

 
Statistici: 783.423 vizite, 191.695 vizitatori unici şi 7 vizitatori online
Statistici T5 Statistici T5