Dezbatere si Lansare Ghid privind Aplicarea Dreptului la Educatie pentru Copiii cu Dizabilitati din Romania

Dezbatere și Lansare - Ghid privind Aplicarea Dreptului la Educație pentru Copiii cu Dizabilități din România

COMUNICAT

Bucureșt, 11 octombrie 2018. Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități (CEDCD) a lansat astăzi, 11 octombrie 2018, primul Ghid privind Aplicarea Dreptului la Educație pentru Copiii cu Dizabilități din România, Institutul Național al Magistraturii.

Deși în ultimii ani, legislația internă acordă în mod explicit dreptul copiilor cu dizabilități să învețe în școlile de masă, în realitate școlile din România încalcă masiv prevederile legale, fie prin neacceptarea lor în școli, fie prin neacordarea sprijinului adaptat prevăzut de lege.

 • Cum sunt respinși copiii cu dizabilități la înscrierea în școli?
 • Care sunt tertipurile utilizate pentru a fi eliminați din școli după înscriere?
 • Ce tipuri de argumente aparent juridice sunt utilizate pentru a justifica eliminarea lor din școli sunt utilizate?
 • Care sunt raționamentele și argumentele juridice pentru a contracara aceste demersuri abuzive și discriminatorii?

Acestea sunt doar câteva dintre întrebările la care răspunde Ghidul privind Aplicarea Dreptului la Educație pentru Copiii cu Dizabilități din România.

În lunga și dificila luptă în instanțe pentru dreptul la educație al copiilor noștri, am învățat că sistemul poate fi extrem de inventiv în sens negativ. Astfel, cauza unui copil cu dizabilitate eliminat din sistemul de educație poate deveni o provocare serioasă chiar și pentru magistrați sau avocați în absența cunoașterii acestui domeniu foarte specific. Acesta este motivul pentru care am considerat că ar fi util să împărtășesc din această experiență acumulată adesea cu lacrimi de bucurie sau frustrare pentru ca cei chemați să aplice legea să poată avea acces facil la cele mai importante aspecte ale dreptului la educație al copiilor cu dizabilități ascunse în hățișurile normelor legale interne,” declară Mădălina Turza, președinte CEDCD.

”Ghidul este mult mai mult decât un instrument eficient și util pentru profesioniștii din domeniu drepturilor copiilor cu dizabilități, lucrarea este rezultatul unei evoluții profesionale spectaculoase a autoarei la care am avut onoarea să asist cu admirația în decursul ultimilor ani.

Din cazurile de discriminare a copiilor cu dizabilități în accesul dreptului la educație, am constatat existența unui grad ridicat de lipsă de cunoaștere și expertiză în rândul actorilor chemați să aplice legea dar mai ales să respecte demnitatea umană a acestor copii.

Sistemul educațional, comunitatea școlară, pedagogii, profesioniștii dreptului și toate celelalte categorii profesionale implicate direct sau indirect în procesul educațional au la dispoziție prin acest ghid un instrument competitiv în a accesa cunoașterea necesară prevenirii și combaterii discriminării copiilor cu dizabilități în exercitarea dreptului la educație a acestora.

Recomand Ghidul cu toată încrederea și îmi exprim respectul și felicitările autoarei, o expresie a ambiției, a sufletului uman și a profesionalismului exemplar. ” – Csaba Asztalos, Președinte CNCD

Informații de background:

În România trăiesc peste 72.000 de copii cu dizabilități. Marea majoritate a acestora, la vârsta școlarizării se lovesc de respingere, discriminare, abuzuri și în cele din urmă ies din sistemul național de educație sub diferite forme aparent legale (repetenție, exmatriculare, abandon), care maschează de fapt refuzul sistemului de educație de a-i școlariza. Astfel, aproximativ 18.000 de copii cu dizabilități cu vârstă școlară sunt în afara oricărei forme de învățământ, iar peste 31.000 se află izolați în școli speciale.

Acest ghid pune în lumină prevederile legale fundamentale în ceea ce privește accesul la educație al copiilor cu dizabilități pentru a fi utilizate cu ușurință de părinți, practicieni în domeniul juridic, magistrați, avocați și specialiști.

Cele mai importante aspecte necunoscute părinților și speculate de sistemul intolerant de educație sunt:

 • Părintele/reprezentantul legal al copilului cu dizabilități poate solicita Centrului Municipiului București de Resurse si Asistenta Educaționala (CMBRAE) sau Centrului Județean de Resurse și Asistență Educaționala (CJRAE) evaluarea minorului în vederea orientării sale școlare către învățământul special, de masă, la domiciliu etc
 • Evaluarea copilului și certificatul de orientare școlară sunt obligatorii doar în situația optării pentru învățământului special și special integrat (școli speciale și/sau clase/grupe speciale în școlile de masă), conform Art. 2, alin. (2) din O 1985/2016
 • În cadrul evaluării CMBRAE/CJRAE în vederea orientării școlare a copilului cu dizabilități, voința părintelui/reprezentantului legal și a copilului sunt suverane, potrivit criteriilor de orientare școlară și profesională a copiilor cu CES din O 1985/2016, Anexa 14, lit. b)
 • Certificatul CES eliberat de către CMBRA/CJRAE are și rolul (pe lângă stabilirea formei de învățământ) de a institui o serie de măsuri de adaptare și suport, care adresează strict anumite nevoi ale unor anumite categorii de dizabilități

MĂSURI DE SUPORT:

 • adaptare curriculară realizată de profesorul itinerant și de sprijin împreună cu cadrele didactice,
 • strategii didactice diferențiate prin utilizare de fișe de lucru și fișe de evaluare individualizate,
 • demers didactic individualizat/ personalizat, utilizarea de caractere mărite, terapie logopedică ș.a.

DEFICIENȚELE/ AFECTĂRILE, RESPECTIV DIZABILITĂȚILE CARE PRESUPUN NECESITĂȚI EDUCAȚIONALE SUPLIMENTARE SUNT:

 • - senzoriale, mintale, psihice și asociate, precum și dizabilitățile fizice – motorii și neuro-motorii – care împiedică scrisul.” –  O. 1985/2016, Art. 5, alin.(1), lit. m).
 • În absența Certificatului CES, nu trebuie să înțelegem faptul că școlii nu îi revin obligații suplimentare de adaptare a mediului la nevoile elevului cu dizabilități.
 • Măsurile instituite prin Certificatul CES răspund doar nevoilor de instruire, nu și celorlalte nevoi pe care un elev cu dizabilități le poate avea pe parcursul procesului educațional pentru a putea beneficia efectiv de dreptul său la educație, așa cum prevede Convenția ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (L221/2010) la Art. 24, alin. (2), Legea 448/2006, Art. 19, lit. c): ”să asigure accesul la formele de educație permanentă, adaptându-le nevoilor educaționale ale persoanelor cu handicap;”
  1. Elevii cu dizabilități pot avea nevoi ce țin de adaptarea tehnicilor de instruire (adică ceea ce prevede Certificatul CES), dar și nevoi ce țin de adaptarea mediului fizic (bănci, spații adaptate) și de servicii de suport ce depășesc sfera instrucțională:
  2. consiliere psihologică,
  3. limitarea stimulilor disruptivi în clasă (sunete ridicate, gălăgie, bullying),
  4. spațiu de respiro (o cameră prietenoasă de ”liniștire”) în caz de atingere a unui vârf de hiperactivitate.
 • Acest set de măsuri minim rezonabile reprezintă un tip de adaptare de care au nevoie o serie de elevi cu dizabilități și care exced sferei Certificatului CES, dar ele subzistă în obligațiile școlii.

 

Persoană de contact: Mădălina TURZA, Președinte CEDCD, 0737545955

 
Statistici: 806.134 vizite, 199.093 vizitatori unici şi 5 vizitatori online
Statistici T5 Statistici T5