CEDCD pune pe agenda de dezbatere a Comisiei Europene drepturile copiilor cu dizabilitati

CEDCD pune pe agenda de dezbatere a Comisiei Europene drepturile copiilor cu dizabilități

București, 30 mai 2018. Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități (CEDCD) a participat la Forumul de Lucru al Comisiei Europene privind implementarea Convenției ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CRPD), organizat  marți, 29 mai la Bruxelles. Acest forum de dezbatere are rolul de a analiza evoluția implementării Convenției în Statele Membre și de a identifica noi priorități și direcții de acțiune pentru protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Dezbaterea a fost organizată în jurul a trei teme majore:

1. Sănătate, abilitare și reabilitare din perspectiva Convenției (CRPD)

2. Conștientizare și programe de pregătire profesională în domeniul dizabilității

3. Rolul Comitetului ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități

Pe lângă reprezentanții Comisiei Europene, ai diferitelor structuri ONU, ai anumitor Agenții europene și ai Parlamentului European, la dezbatere au participat reprezentanți ai diferitelor organisme guvernamentale din toate Statele Membre (ministere, consilii ale dizabilității, organisme de monitorizare a implementării Convenției etc), reprezentanți ai societății civile din Statele Membre, persoane cu dizabilități și organizații umbrelă la nivel european reprezentând prestatorii de servicii și federații de organizații.

CEDCD prin președinte Mădălina Turza, a fost singurul participant la dezbatere care a reprezentat drepturile copiilor cu dizabilități.

Reprezentanta CEDCD a susținut trei intervenții în plenul forumului și mai multe discuții paralele cu participanții la dezbatere. Iată subiectele abordate:

1. Urgența creării de servicii de recuperare/abilitare și reabilitare în comunitate pentru copiii cu dizabilități. Servicii de Intervenție timpurie lângă casă, accesibile și adaptate realității sociale a comunității pe care o deservesc.

2. Stadiul proiectului de Directivă europeană privind Accesibilitatea (European Accesibility Act) și în ce măsură la nivel sectorial Directiva abordează și ”accesibilizarea educației”/educația incluzivă.

3. Poziționarea prestatorilor de servicii în lupta pentru drepturile copiilor cu dizabilități

4. Mecanisme de sesizare a Comitetului ONU al CRPD mai aproape de beneficiarii săi.

De asemenea, în cadrul Forumului au fost prezentate candidaturile a doi reprezentanți din partea Europei la statutul de membru în cadrul Comitetului ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, respectiv un reprezentant al societății civile (persoană cu dizabilități) din Malta și un reprezentant al mediului academic din Polonia.

CEDCD și-a exprimat solidaritatea față de susținerea a doi candidați europeni pentru calitatea de membru al Comitetului CRPD, însă își exprimă îngrijorarea în legătură cu absența unor programe sau priorități clar stabilite ale celor doi candidați. În ciuda portofoliului profesional respectabil, nici reprezentantul Maltei și nici al Poloniei nu au articulat o viziune clară sau o listă de priorități ale mandatului pentru care candidează.

De asemenea, CEDCD își exprimă profundul regret cu privire la inutilitatea prezenței la această dezbatere strategică a reprezentanților Consiliului de Monitorizare a implementării Convenției ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități din România, care nu numai că au înțeles să tacă pe tot parcursul lucrărilor, dar au și manifestat în permanență un interes deosebit pentru orice altceva în afară de subiectele de discuție (platforme de socializare, fotografii, conversații private). Acest lucru este cu atât mai grav, cu cât pe agenda de discuții au fost subiecte care au vizat mandatul acestei instituții, respectiv dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități, accesul la justiție și serviciile în comunitate.

În statisticile europene prezentate, România ocupă un loc fruntaș la acoperirea nevoilor medicale a persoanelor cu dizabilități și la slaba calitate sau inexistența serviciilor de recuperare și reabilitare.

Este evident faptul că însăși Uniunea Europeană este la început de drum în ceea ce privește implementarea Convenției și asigurarea efectivă a drepturilor persoanelor cu dizabilități. De asemenea, este de remarcat faptul că există un decalaj major în termeni de incluziune și calitate a serviciilor între statele nordice și occidentale pe de o parte, iar pe de altă parte statele din estul și sud-estul Europei. Provocarea Uniunii Europene este în acest moment aceea de a identifica acele măsuri de politică publică europeană, care să reducă decalajul și să asigure o implementare unitară a Convenției ONU la nivelul tuturor Statelor Membre. Din punctul nostru de vedere, educația incluzivă, accesibilitatea și serviciile în comunitate sunt elementele cheie pe care Uniunea Europeană trebuie să le aibă în vedere și, care în acest moment se află într-un vid de reglementare europeană, fapt ce lasă loc statelor să perpetueze excluziunea copiilor și adulților cu dizabilități”, declară Mădălina TURZA președinte CEDCD.

Persoană de contact: Madalina TURZA

Email: madalina.turza@cedcd.ro  Mobil: 0737545955 FacebookID: Maria Madalina TurzaFax: 021/7952465                                                                                 

 
Statistici: 806.136 vizite, 199.093 vizitatori unici şi 2 vizitatori online
Statistici T5 Statistici T5