Decizia Comitetului ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati: DREPTUL LA EDUCATIE INSEAMNA DREPTUL LA EDUCATIE INCLUZIVA

Decizia Comitetului ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati: DREPTUL LA EDUCAŢIE INSEAMNĂ DREPTUL LA EDUCAŢIE INCLUZIVĂ

Bucureşti, 4 septembrie 2016. Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități (CEDCD) salută adoptarea Comentariului General Nr. 4, pe marginea  Art. 24 din Convenția ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități privind Dreptul la Educație Incluzivă de către Comitetul CRPD – ONU,  la data de 2 septembrie 2016.

Comitetul ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi statuează fără echivoc faptul că dreptul la educație al persoanelor cu dizabilități poate fi asigurat în mod real și eficient doar prin educație incluzivă. Clarificările aduse asupra Articolului 24 pun astfel capăt ambiguității cu privire la educaţia persoanelor cu dizabilităţi și subliniază obligaţia statelor semnatare ale Convenției de a pune capăt segregării școlare și a asigura dreptul la educație prin integrare în învățământul de masă. Cu alte cuvinte, o dată cu această decizie, dreptul le educaţie se defineşte ca dreptul la educaţie INCLUZIVĂ.

Încă de la înființarea sa, CEDCD a militat pentru dreptul la educație incluzivă al copiilor cu dizabilităţi în conformitate cu prevederile Art. 24 din Convenţia ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Convenţie ratificată de România prin Legea 221/2010 şi neaplicată până în prezent.

“Statele membre trebuie să asigure o dedicare vastă și inter-sectorială educației incluzive în rândul Guvernului. Aceasta nu se poate realiza doar de Ministerele Educației izolat. Toate ministerele relevante și comisiile care acoperă articolele Conveției trebuie să se se dedice și să să-și alinieze înțelegerea implicațiilor unui sistem de educație incluzivă, cu scopul de  a realiza o abordare integrată pentru a lucra în colaborare cu alți factori spre o agendă comună.  (…) Parteneriate trebuie formate cu furnizori de servicii, media, organizații din societatea civilă în sens larg, autorități locale, asociații studențești și federații, universități și colegii de formare a profesorilor.

(Comentariu General al art. 24, Implementare la Nivel Național)

Astfel, pentru a fi în concordanță cu poziția Comitetului ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, România trebuie să se lanseze într-un proces amplu de reformă al sistemului educațional, iar această sarcină revine, în primă instanță, factorilor decizionali. În acest context, desegregarea este imperativă, Comentariul General exprimând evoluțiile construite în timp prin practica altor state și cercetare, în înțelegerea dizabilității: trebuie creat un mediu adaptat nevoilor acestor persoane, iar izolarea copiilor cu dizabilităţi în şcoli speciale nu este o soluție.

Amintim în acest sens şi decizia recentă a CEDO, Cam vs.Turcia, 2016,  inspirată din dispozițiile Convenției pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități: dreptul la educație trebuie asigurat prin adaptarea rezonabilă a mediului, iar refuzul participării unei persoane la actul educațional din școlile de masă, pe baza dizabilități, este discriminare și nu respectă dreptul acesteia la educație.

În România peste 31.000 de copii cu dizabilităţi sunt segregaţi arbitrar în şcoli speciale, aproximativ 18.000 sunt în afara oricărei forme de învăţământ, în timp ce şcolile de masă rămân în continuare neadaptate nevoilor copiilor cu dizabilităţi, iar prevalenţa discriminării în educaţie pe criteriul dizabilităţii se păstrează la cote alarmante.

Decizia Comitetului ONU al CRPD de a adopta un Comentariu General pe marginea Articolului 24 privind dreptul la educaţie al persoanelor cu dizabilităţi reprezintă un moment istoric în lupta pentru educaţie incluzivă din România şi de la nivel internaţional. Este o dovadă în plus că eforturile CEDCD în acest sens reprezintă direcţia justă pe care Guvernul României va trebui să şi-o asume pentru a-şi îndeplini obligaţiile de stat semnatar. Continuarea segregării discreţionare a copiilor cu dizabilităţi şi refuzul demarării unor reforme de substanţă în educaţie nu fac decât să perpetueze încălacarea flagrantă a normelor legale internaţionale la care România este parte şi crearea de noi generaţii de asistaţi social”, declară Mădălina TURZA, preşedinte CEDCD.

Documentul poate fi descarcat AICI.

Persoană de contact:

Madalina TURZA

Email: madalina.turza@cedcd.ro

Mob: 001612-458-4299

Fax: 021/7952465

 
Statistici: 806.138 vizite, 199.094 vizitatori unici şi 3 vizitatori online
Statistici T5 Statistici T5