Bucureşti, 27 octombrie 2016. După depunerea plângerii penale împotriva celor 4 părinți care au răspândit ură și discriminare în spațiul public, CEDCD a sesizat, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, în vederea tragerii la răspundere și a sancționării autorităților responsabile pentru discriminare. Prin pasivitate și măsuri abuzive, acestea au făcut posibilă situaţia revoltătoare de la Pitești.

Trebuie să înţelegem faptul că pentru situaţia deosebit de gravă de la Piteşti se fac deopotrivă vinovaţi reprezentanţii Şcolii Generale I.L. Caragiale, ai ISJ Argeş şi părinţii instigatori. Pe cale de consecinţă, deşi MENCS şi MMFPS au condamnat public astfel de comportamente abuzive la adresa copiilor cu dizabilităţi, considerăm că toţi actorii implicaţi trebuie să suporte consecinţele legii in paralel cu identificarea unor măsuri urgente de remediere şi repunere în drepturi a elevului din Piteşti”, declară Mădălina TURZA, preşedinte CEDCD.

Reamintim că în perioada 17.10.2016 – 19. 10.2016, colegii lui Ionuț George au protestat în incinta Școlii Generale I. L. Caragiale Pitești, la îndemnul părinților, care s-au organizat pe pagina de Facebook în prezent ștearsă ca urmare a depunerii plângerii penale, „29 de copii în pericol”.

Deși Școala Gimnazială I. L. Caragiale Pitești a fost parteneră în cadrul Proiectului European Comenius Regio – Diversitate pentru educația cu nevoi speciale, bugetat cu 42.700 euro, număr de referință: COM – 13 – PR – 28 – AG – TR, cu perioadă de implementare septembrie 2013 – august 2015, se pare că implementarea acestor principii nu s-a făcut cu succes, în ciuda schimburilor de experiență și a bugetului alocat.

Copilul supus tratamentelor degradante este diagnosticat cu dizabilitate de tip somatic și a frecventat orele de curs singur în toată clasa timp de 3 zile, în timp ce propriii colegi protestau pe hol, fapt care i-a lăsat profunde traume emoționale.

Dacă cei 4 părinți instigatori vor trebui să răspundă în fața organelor de cercetare penală pentru șantaj și incitare la ură sau discriminare, conducerea școlii, psihologul școlii și Inspectoratul

Școlar Județean, prin Inspector Școlar General și Inspector Școlar pentru învățământ special, care au lucrat împotriva interesului superior al copilului, fac de astăzi obiectul unei sesizări la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

Informaţii de background:

Apreciem că atitudinea și acțiunile domnului Inspector Școlar General, ale doamnei Inspector Școlar pentru învățământ special, ale domnului director și ale doamnei psiholog școlar, reprezintă discriminare directă în sensul art. 2 din O.G 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare. Discriminarea s-a manifestat prin deosebire, excludere și restricții în activitatea școlară a minorei și supunere la tratamente injuste și degradante pe baza dizabilității, având ca efect direct înlăturarea exercitării în condiții de egalitate a dreptului la educație și integrare socială.

În drept, ne întemeiem cererea pe prevederile art. 2, alin (1), (4), (7) și art. 11, alin. (1), din O.G. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare, pe prevederile art. 2, alin. (2), (3) și (4), ale art. 47 din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, precum și pe prevederile art. 24, alin. (2), lit. a, din Convenția ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, ratificată prin Legea nr. 221/2010.

 

Presoană de contact:

Mădălina TURZA

Mobil: 01612-458-4299

Skype: madalina.radu2005

Whatsup: 0737545955