Seminar O SINGURA VOCE PENTRU DIZABILITATE prima editie

Seminar - O SINGURA VOCE PENTRU DIZABILITATE - prima editie

 

Bucureşti, 29 octombrie 2012. Peste 70 de persoane au participat sâmbată,  27 Octombrie, la Câmpina, Judeţul Prahova la Seminarul „O singură voce pentru dizabilitate” organizat de Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi (CEDCD) in parteneriat cu Pyramid Educational Consultants Romania şi Mara - Asociatia Un Strop de Speranta.

Seminarul de la Câmpina este primul dintr-o serie de 6 seminarii regionale, pe care CEDCD le va organiza până în februarie 2013, în intenţia de a ajunge la comunităţile de părinţi care au copii cu dizabilităţi la nivelul României.

Scopul acestui seminar este de a coagula vocea societăţii civile şi a părinţilor de copii cu dizabilităţi în vederea promovării unui nou act normativ privind drepturile copiilor cu dizabilităţi, care să răspundă în mod efectiv şi real nevoilor specifice ale acestora.

Viziunea propusă de reprezentanţii CEDCD în cadrul seminarului s-a bucurat de sprijinul participanţilor şi a deschis o serie de dezbateri pe marginea prevederilor noului proiect de act normativ.

CEDCD salută deschiderea asociaţiilor Sindrom Down – Valea Jiului, Angels Down, Stropi de Rouă şi Curcubeul Autismului, care şi-au manifestat dorinţa de a sprijini demersul organizaţiei noastre în promovarea comună a unui nou act normativ care să răspundă nevoilor reale ale copiilor cu dizabilităţi.

Totodată, CEDCD mulţumeşte numeroşilor părinţi şi specialişti reuniţi la seminar din 4 judeţe ale ţării, care au demonstrat că drepturile copiilor lor reprezintă o cauză demnă de un demers proactiv.

Proiectul de act normativ structurat la nivelul CEDCD are la bază prevederile Convenţiei ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi şi urmăreşte adaptarea mediului la nevoile specifice ale copiilor cu dizabilităţi, respectând interesul superior al copilului: definirea dizabilităţii intelectuale, reglementarea intervenţiei timpurii, desfiinţarea şcolilor speciale, înfiinţarea curriclulelor adaptate în învăţământ, accesibilizarea unităţilor de învăţământ, a spaţiilor publice şi a informaţiei în mod corespunzător.

CEDCD consideră că „Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap” este perimată şi nu răspunde nevoilor de protecţie, educaţie, sănătate şi evoluţie ale copiilor cu dizabilităţi, lăsând loc de abuzuri şi discriminări majore.

Pe lângă aspectele legate de promovarea noului act normativ, Seminarul „O singură voce pentru dizabilitate” a propus părinţilor o alternativă reală şi eficientă de terapie pentru copiii cu dizabilităţi nonverbali - Sistemul de Comunicare prin Schimbul de Pictograme „PECS”.

Informaţii de background:

Statisticile oficiale furnizate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţie Socială prin Direcția Generală pentru Protecțiea Persoanelor cu Handicap, relevă faptul că există 691.482 persoane cu dizabilități înregistrate, care locuiesc în România, dintre care peste 80.000 sunt copii. Peste 116.000 persoane sunt diagnosticate cu dizabilitate mintală. Această cifră înglobează diverse patologii din sfera tulburărilor psihice şi diverse tipuri de dizabilitate intelectuală ascunse sub numele de "tulburări mintale", fiind astfel departe de a  reflecta realitatea, cel puțin din două motive:

1. – orice statistică a instituțiilor competente reflectă exclusiv numărul de persoane care au făcut demersurile necesare pentru a înregistra copilul ca având o dizabilitate. De fapt, cazuistica din România reală, rurală sau urbană nu este reflectată în datele oficiale, cu atât mai mult cu cât nivelul de informare şi educaţie al populaţiei despre acest fenomen este mic, iar procedura administrativă pentru înregistrarea unui copil cu dizabilitate este complexă, intricată, accesul la informații fiind foarte dificil;

2. - nu a existat nicio măsură oficială de a elabora un studiu pe marginea dizabilităţii intelectuale în general, sau la nivel de minori.

 
Statistici: 739.911 vizite, 180.664 vizitatori unici şi 4 vizitatori online
Statistici T5 Statistici T5