Abuz si discriminare in intr-o scoala din Judetul Hunedoara

Un băieţel în vârstă de numai 7 ani şi mama lui din Judeţul Hunedoara sunt supuşi unor presiuni teribile pentru retragerea acestuia din şcoala în care învaţă ca elev în clasa I din cauza faptului că băieţelul are Sindrom Down.

Cadrele didactice şi conducerea şcolii folosesc toate metodele de intimidare pentru ca mama să-şi retragă băieţelul cu Sindrom Down din clasa I – îl trimit acasă înainte de încheierea programului şcolar, coalizează părinţii împotriva minorului şi a părinţilor, ameninţă, nu îl integrează în activităţile curiculare şi extracuriculare şi este mereu dat ca exemplu negativ.

Părinţii au făcut eforturi uriaşe pentru ca la vârsta de 7 ani copilul lor să poată fi apt de înscrierea într-o şcoală de masă, fapt atestat şi de Certificatul de Orientare Şcolară emis de DGASPC Hunedoara în cazul minorului T.B., iar acum se văd în situaţia disperată de a nu şti încotro să se îndrepte cu băieţelul lor.

Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi (CEDCD) este profund revoltat de abuzul şi discriminarea promovate de reprezentanţii unităţii de învăţământ primar din Judeţul Hunedoara, care încală nu numai nişte principii de etică generală şi drept, precum intresul superior al copilului şi dreptul la demnitate, dar şi o serie de acte normative în vigoare care reglementează drepturile persoanelor cu dizabilităţi, drepturile copilului, prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.

În acest sens, CEDCD a sesizat instituţiile competente (Ministerul Educaţiei şi Inspectoratul de Învăţământ al Judeţului Hunedoara), iar în cazul nesoluţionării acestei situaţii abuzive conform prevederilor legale în vigoare, ne rezervăm dreptul de a sesiza Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării şi instanţele de judecată.

 
Statistici: 767.817 vizite, 187.018 vizitatori unici şi 8 vizitatori online
Statistici T5 Statistici T5