Intalnire oficiala cu Raportorul ONU pentru Drepturile Omului si Saracie Extrema

Intalnire oficiala cu Raportorul ONU pentru Drepturile Omului si Saracie Extrema

IMG_1667Bucuresti, 3 noiembrie 2015. Marti, 3 noiembrie 2015, reprezentantii Centrului European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilitati (CEDCD) au participat la o intalnire de lucru cu Raportorul ONU pentru Drepturile Omului si Saracie Extrema, domnul Philip Alston, pentru a discuta despre situatia drepturilor copiilor cu dizabilitati din Romania.

Reprezentantii CEDCD au furnizat Raportorului ONU informatii relevante despre situatia precara a respectarii drepturilor copiilor cu dizabilitati in Romania. Principalele semnale de alarma au fost trase cu privire la:

  • Incalcarea masiva a dreptului la educatie al copiilor cu dizabilitati, atat din perspectiva accesului formal la educatie (primirea acestora in scoli), cat si din perspectiva accesului substantial la educatie (absenta adaptarii curriculare, a tehnologiilor asistive si a adaptarii rezonabile a mediului fizic si informational in scoli).
  • Absenta serviciilor de interventie timpurie si reabilitare a copiilor cu dizabilitati in comunitate.
  • Segregarea copiilor cu dizabilitati in scoli speciale, care nu ofera serviciile si cadrul educational necesar dezvoltarii potentialului evolutiv al copiilor cu dizabilitati, conducand astfel la izolare si ulterior, la moarte sociala.
  • Coruptia din sistemul de educatie speciala din Romania, care face ca fondurile anuale de peste 100 milioane de euro destinate scolilor speciale sa nu se reflecte in servicii educationale si de reabilitare eficiente.
  • Numarul masiv de abuzuri indreptate impotriva copiilor cu dizabilitati din scolile speciale, fata de care autoritatile competente nu iau masurile necesare si trateaza cu pasivitate cazurile deosebit de grave raportate. In acest sens, a fost prezentat pe larg cazul unui minor din Scoala Speciala de la Tilegad, jud. Bihor, molestat si abuzat in repetate randuri, al carui dosar penal treneaza de mai bine de un an.
  • Discriminarea copiilor cu dizabilitati in scolile de masa, atat de catre reprezentantii scolilor, cat si de catre parintii copiilor tipici, care folosesc diverse mijloace pentru a-i impinge pe copiii cu dizabilitati catre scolile speciale.
  • Colectarea defectuoasa a datelor statistice din teren de catre institutiile de resort si raportarile mincinoase catre forurile internationale. Astfel, au fost prezentate Raportorului discrepantele majore dintre cifrele raportate de Ministerul Educatiei cu privire la numarul copiilor cu dizabilitati din scolile speciale (11 900) si cifra reala a acestora, revelata de cercetarea nationala realizata de CEDCD, respectiv peste 31 000 de copii cu dizabilitati segregati.

La intalnire au participat si partenerii CEDCD, respectiv reprezentantii Asociatiilor Don Orione, Down Valea Jiului si Autism Romania, care au detaliat la randul lor ineficienta sistemului de protectie a copiilor cu dizabilitati, punand la dispozitia Raportorului informatii „de la firul ierbii” cu privire la incalcarea drepturilor copiilor cu dizabilitati prin absenta serviciilor, alocarea discretionara de fonduri si rigiditatea sistemului de educatie.

Raportorul Philip Alston va evalua eforturile Guvernului Român de eradicare a sãrãciei și felul în care Guvernul ia în considerare obligațiile sale internaționale de respectare a drepturilor omului în aceste eforturi. Vizita sa se va concentra pe situația romilor, persoanelor cu dizabilitãți și a copiilor, grupurile care sunt afectate în mod disproporționat de sãrãcie și de problem e legate de drepturile omului.

„…Rata sãrãciei este foarte ridicatã în rândul anumitor grupuri de copii, iar felul în care sunt tratate persoanele cu dizabilitãți este îngrijorãtor ”, a precizat Alston.

Pe perioada vizitei sale de zece zile expertul în drepturile omului va efectua vizite la București, Cluj-Napoca și în județ Bacãu. Va avea întâlniri și va purta discuții cu reprezentanți ai G uvernului, autoritãților locale, parlamentari, organizații non-guvernamentale, reprezentanți ai o rganizațiilor internaționale, instanțelor judec ãtoreș ti, cadre universitare și persoane care trãiesc în condiții de sãrãcie extremã.

“ Eradicarea sãrãciei este posibilã dacã Guvernul României și societatea în ansamblul sãu abordeazã cu seriozitate aceastã problemã deosebit de gravã . Însã, pentru a respecta și proteja drepturile omului în rândul celor mai vulnerabili, este nevoie de voințã politicã. Sunt foarte interesat sã aflu cum abordeazã România aceste probleme prin politicile guvernamentale, cheltuielile publice și prin instituțiile sale”, a adãugat Alston.
Miercuri ,11 noiembrie 2015, de la 10:30, Raportorul Special va susține o conferințã de presã în Sala de Conferințe a sediului ONU (Casa ONU, Bvd Primaverii 48 A, 011975, sector 1, București) în cadrul cãreia va prezenta observațiile preliminare ale vizitei . Constatãrile și recomandãrile sale vor fi prezentate într-un raport Consiliului Drepturilor Omului în iunie 2016.

Informatii de background: 

Philip Alston (Australia) a preluat funcția de Raportor Special al ONU pe probleme de sãrãcie extremã și drepturile omului în iunie 2014, în urma numirii sale de cãtre Consiliul Drepturilor Omului. Este profesor de drept John Norton Pomeroy la New York University School of Law și a ocupat în trecut diferite funcții în cadrul Organizației Națiunilor Unite. Pentru mai multe informații, accesați:

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/SRExtremePovertyIndex.aspx

Raportorii Speciali fac parte din Procedurile Speciale ale Consiliului Drepturilor Omului. Procedurile Speciale, cel mai mare organism de experți independenți din sistemul de protecție a drepturilor omului ONU, este numele general dat mecanismelor independente de constatare și monitorizare ale Consiliului care abordeazã fie situații specifice ale țãrilor , fie aspecte tematice la nivel internațional. Activitatea experților Procedurilor Speciale are caracter voluntar; aceștia nu fac parte din personalul ONU și nu sunt remuneraț i pentru munca prestatã . Sunt independenți de orice guvern și organizație și își exercitã atribuțiile cu titlu personal .

Pentru informatii suplimentare:

Madalina Turza – Director Executiv CEDCD – 0737545955

 
Statistici: 739.907 vizite, 180.664 vizitatori unici şi 2 vizitatori online
Statistici T5 Statistici T5