Rezultatele intalnirii reprezentantilor CEDCD cu domnul ministru al Educatiei Adrian Curaj

Rezultatele întâlnirii reprezentanţilor CEDCD cu domnul ministru al Educaţiei, Adrian Curaj

Marţi, 9 februarie 2016, o delegaţie a CEDCD formată din doamna preşedinte Mădălina Turza şi doamna Coordonator Program Consiliere şi Stagiari, Andrada Antofie, au participat la o întâlnire de lucru cu ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, domnul Adrian Curaj.

Această întâlnire reprezintă a premieră în evoluţia relaţiilor CEDCD cu MENCS, în ciuda nenumăratelor demersuri realizate de organizaţia noastră pentru a stabili o întâlnire cu miniştrii educaţiei din ultimii 5 ani.

În contextul situaţiei deosebit de grave a educaţiei copiilor cu dizabilităţi, CEDCD a solicitat întâlnirea cu ministrul educaţiei pentru a aduce în atenţia domniei sale atât principalele disfuncţionalităţi ale sistemului în raport cu educaţia copiilor cu dizabilităţi, dar şi posibilele soluţii în vederea demarării procesului de incluziune, conform prevederilor Convenţiei ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, ratificată de România prin Legea 221/2010.

Din partea MENCS, la discuţii au mai participat doamna Liana Mitran şi doamna director Cristina Anisie.

Prinipalele subiecte aboradate au fost:

1. Situaţia actuală a educaţiei copiilor cu dizabilităţi, cu accent pe învăţământul special

Reprezentantul CEDCD a prezentat situaţia în cifre a învăţământului special, a abordat problematica lipsei de pregătire adecvată a cadrelor didactice, insuficienţa terapeuţilor, lipsa de servicii adaptate nevoilor copiilor cu dizabilităţi, lipsa de transparenţa a şcolilor speciale, precum şi normele internaţionale în vigoare referitoare la educaţia incluzivă şi recomandările directe ale diferiţilor raportori internaţionali privind demararea procesului de incluziune.
De asemenea, reprezentantul CEDCD a salutat infiinţarea Direcţiei pentru Incluziune la nivelul MENCS şi a dezvoltat ideea demarării unui program de incluziune etapizat, care să încudă pilotarea unor şcoli incluzive şi trecerea treptată către un sistem incluziv. Totodată, reprezentanţii MENCS au fost informaţi despre înfiinţarea Alianţei pentru Educaţie Incluzivă, care îşi exprimă deschiderea de a colabora cu MENCS în acest proces.

Reprezentanţii MENCS au admis gravele probleme din sistemul de educaţie specială, au dezvoltat subiectul colectării datelor, posibilitatea încheierii unui acord de parteneriat cu Colegiul Psihologilor care să faciliteze pregătirea profesorilor în vederea gestionării copiilor cu dizabilităţi, posibilitatea dezvoltării unor şcoli pilot de educaţie incluzivă.

2. Posibilitatea încheierii unui acord de colaborare între CEDCD şi MENCS

În contextul existenţei unui număr mare de sesizări cu privire la o serie de abuzuri şi rele tratamente ale copiilor în şcolile speciale, reprezentantul CEDCD a propus încheierea unui acord de colaborare cu MENCS în vederea realizării unui program de monitorizare a şcolilor speciale din perspectiva respectării drepturilor copiilor cu dizabilităţi conform prevederilor Convenţiei ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, art. 33, alin (3), art. 15, alin. (2), art. 16, alin. (3), ratificată de România prin Legea nr. 221/2010.

Reprezentanţii MENCS au subliniat dificultatea realizării unui astfel de acord.

3. Cazul Tileagd
Reprezentantul CEDCD a prezentat cazul a doi elevi din CSEI Tileagd, care trenează din anul 2014, copiii fiind expuşi unor abuzuri şi violenţe constante, documentate cu certificate medico-legale şi sesizate tuturor autorităţilor competente, inclusiv MENCS.

CONCLUZIILE ÎNTÂLNIRII
1. Odată operaţionalizată Direcţia pentru Incluziune va fi elaborat un „Plan pentru Aplicarea Politicilor în Domeniu”, cu referire directă la politicile/legislaţia naţională şi internaţională pe linie de incluziune, prin consultarea principalilor actori neguvernamentali în domeniul educaţiei incluzive, CEDCD urmând să facă propuneri în acest sens.
2. Explorarea posibilităţilor de parteneriat CEDCD-MENCS şi recomandarea şcolilor speciale de colaborare cu CEDCD.
3. Soluţionarea cazului Tileagd din perspectiva atribuţiilor MENCS şi verificarea demersurilor realizate de Corpul de Control.
4. Nevoia de transparentizare a zonei de învăţământ special şi a viitorelor măsuri pe linie de incluziune, care vor fi accesibile pe website-ul MENCS.

Persoana de contact: Madalina Turza, madalina.turza@cedcd.ro, 0737545955

 
Statistici: 783.412 vizite, 191.692 vizitatori unici şi 2 vizitatori online
Statistici T5 Statistici T5