Lansare Platforma wwweducatieincluzivainfo

Lansare Platformă www.educatieincluziva.info

Bucureşti, 16 februarie 2016. Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi (CEDCD) lansează astăzi platforma de resurse şi promovare a educaţiei incluzive – www.educatieincluziva.info, platformă dezvoltată în cadrul Proiectului „Deschideţi Şcolile Speciale – Paşi către echitate în educaţie”, finanţat de Open Society Foundations – Human Rights Inistiative.

Platforma educatieincluziva.info este primul instrument din România destinat promovării educaţiei incluzive la nivel naţional, care cuprinde informaţii teoretice, juridice şi practice despre educaţia incluzivă. Ce înseamnă educaţia incluzivă, care sunt principalele repere legislative care reglementează educaţia incluzivă, o serie de resurse utile pentru părinţi şi profesori pentru promovarea şi implementarea unor măsuri incluzive în educaţie.

Educaţia incluzivă este un concept larg, care nu face referire strict la copiii/persoanele cu dizabilităţi, ci vizează toate categoriile de elevi, indiferent de condiţia de dizabilitate, etnie, apartenenţă la un grup social sau categorie vulnerabilă.

Educaţia incluzivă este incompatibilă cu segregarea, adică cu izolarea elevilor pe diferite criterii în şcoli speciale.

Educaţia incluzivă înseamnă asigurarea condiţiilor optime de învăţare, adaptate nevoilor fiecărui elev într-un mediu incluziv, în condiţii de echitate, respectiv în şcolile de masă cu suport adecvat acolo unde situaţia o impune.

România are obligaţia de a implementa educaţia incluzivă şi de a realiza o trecere etapizată de la sistemul segregat de educaţie la cel incluziv prin prisma legislaţiei internaţionale la care este parte. Din perspectiva dizabilităţii, prin ratificarea Convenţiei ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi (Legea 221/2010), art. 24, România şi-a asumat implementarea educaţiei incluzive.

Platforma educatieincluziva.info cuprinde şi o secţiune dedicată şcolilor speciale din România. Aici părinţii şi cei interesaţi pot descoperi informaţii relevante despre şcolile speciale rezultate din prima cercetare naţională dreulată de CEDCD despre sistemul de educaţie specială din România în studiul Izolaţi printre Noi – Dimensiuni ale participării copiilor cu cerinţe educaţionale speciale la sistemul naţional de educaţie[1]o platformă de evaluare a şcolilor speciale destinată părinţilor de copii cu dizabilităţi, testimoniale ale părinţilor şi o rubrică destinată rapoartelor independente despre şcolile speciale realizate pe baza informaţiilor colectate de la părinţi.

Secţiunea destinată şcolilor speciale este un demers de transparentizare a şcolilor speciale şi de oferire şi colectare de informaţii pe această temă cu scopul de a oferi părinţilor posibilitatea unei alegeri informate atunci cand decid tipul de şcoală pe care îl aleg pentru copilul lor.

Există încă foarte puternic înrădăcinat în mintea oamenilor din România, inclusiv a celor de bună credinţă, ideea că o – instituţie specializată -, respectiv o şcoală specială- este cea mai bună soluţie pentru copiii cu dizabilităţi. Asta pentru că marea majoritate a oamenilor îşi imaginează că în şcolile speciale copiii beneficiază de specialişti şi metode adaptate şi tehnologii speciale. Realitatea însă, este cu totul alta. În marea majoritate a cazurilor şcolile speciale sunt doar locuri de depozitat copiii, fără specialişti, fără metode inovatoare, fără terapii adecvate. La acestea de multe ori se adaugă cazuri grave de abuzuri, sedări, agresiuni fizice, psihice şi emoţionale – a se vedea şcoala Tileagd din Bihor.

Dincolo însă de absenţa calităţii şi a resurselor, separarea copiilor este din principu greşită şi discriminatorie. Niciodată un copil care a stat 10 ani într-o şcoală specială în care cel mult a colorat sau bricolat ceva, nu va putea trai independent în societate. Acest lucru este dovedit în ţările din Europa occidentală şi Statele Unite, unde datorită educaţiei incluzive, adulţii cu dizabilităţi, în marea lor majoritate sunt pesoane independente şi contributori sociali”, declară Mădălina TURZA, presşedinte CEDCD.

În egală măsură, Platforma educatieincluziva.info reprezintă o portavoce a Alianţei pentru Educaţie Incluzivă, care va reuni organizaţiile nonguvernamentale şi persoanele fizice care susţin şi promovează educaţia incluzivă.

Persoană de contact:

Madalina TURZA

Email: madalina.turza@cedcd.ro

Mob: 0737545955   

Fax: 021/7952465

[1] M. Turza, G. Duminică, Ed. Rentrop&Straton, Bucureşti, 2015

 
Statistici: 739.921 vizite, 180.667 vizitatori unici şi 6 vizitatori online
Statistici T5 Statistici T5