Seminar cu magistratii pe tema dreptului la educatie al copiilor cu dizabilitati

Seminar cu magistratii pe tema dreptului la educaţie al copiilor cu dizabilităţi

Bucureşti, 18 martie 2016. Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi (CEDCD) a organizat astăzi, 18 martie, Seminarul cu tema Dreptul la educație al copiilor cu dizabilități în România din perspectiva Convenției ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități”.

12 judecători din Bucureşti, Ilfov şi Argeş au participat la dezbaterea organizată de CEDCD cu scopul de a facilita înţelegerea dreptului la educaţie al copiilor cu dizabilităţi din perspectiva legislaţiei internaţionale şi naţionale în domeniu. Pe lângă aceştia, invitaţii CEDCD, reprezentanţii Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, Centrului de Resurse Juridice, Centrului de Advocacy şi Drepturile Omului au adus în discuţie aspecte esenţiale ale dreptului la educaţie, atât din perspectiva, nediscriminării, a segregării copiilror cu dizabilităţi şi a copiilor romi, cât şi a creării unui mediu cât mai puţin restrictiv în educaţie.

În egală măsură, reprezentanţii CEDCD au expus noua viziune asupra înţelegerii dreptului la educaţie din perspectiva Convenţiei ONU pentru Dreptruile Persoanelor cu Dizabilităţi, abordând conceptul de educaţie incluzivă, noţiunile de acces formal şi substanţial la educaţie, precum şi legislaţia naţională aplicabilă ce poate fi utilizată în cauzele care vizează dreptul la educaţie al copiilor cu dizabilităţi.

De asemenea, reprezentanţii CEDCD au dezbătut pe marginea a două cazuri strategice aflate pe rolul instanţelor şi reprezentate de CEDCD cu scopul de a sublinia particularităţile şi provocările unor cauze care au ca obiect încălcarea dreptului la educaţie al copiilor cu dizabilităţi atât în acecepţia sa formală (excluderea dintr-o şcoală), cât şi în accepţia sa substanţială (neadaptarea mediului fizic şi informaţional la nevoile elevului).

Seminarul a fost organizat în cadrul Proiectului DESCHIDEŢI ŞCOLILE SPECIALE – Paşi către echitate în educaţie, finanţat de Open Society Foundations – Human Rights Initiative.

 
Statistici: 806.142 vizite, 199.096 vizitatori unici şi 3 vizitatori online
Statistici T5 Statistici T5