Mesaj catre parinti

Mesaj către părinţi

Dragi părinţi de copii cu dizabilităţi,

chestionarAcesta este un apel la solidaritate şi mobilizare pentru dreptul la educaţie al copiilor cu dizabilităţi din România.

Aflu cu îngrijorare faptul că în şcolile speciale se fac presiuni asupra părinţilor pentru a completa un chestionar tendenţios, care sub pretextul aflării opiniei părinţilor despre serviciile educaţionale oferite de şcoli, la final sunt întrebaţi dacă DORESC DESFIINŢAREA ŞCOLILOR SPECIALE.

Această întrebare, ca şi contextul în care este distribuit acest chestionar, au rolul de a MANIPULA părinţii şi de a obţine un CONSIMŢĂMÂNT VICIAT  al acestora faţă de perpetuarea izolării copiilor cu dizabilităţi.

În urma demersurilor susţinute ale Centrului European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi (CEDCD), care promovează DREPTUL LA EDUCAŢIE INCLUZIVĂ  al tuturor copiilor conform obligaţiilor asumate de România prin ratificarea Convenţiei ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabiltăţi (2010), reprezentanţii sistemului de educaţie specială s-au coalizat într-un amplu demers de manipulare şi ameninţare a părinţilor de copii cu dizabilităţi pentru a-şi prezerva privilegiile şi a menţine acest sistem învechit şi neproductiv de educaţie specială.

Părinţilor de copii cu dizabilităţi înscrişi în şcolile speciale le sunt transmise mesaje şi informaţii false şi alarmante, după cum urmează:

  • „CEDCD doreşte desfiinţarea şcolilor speciale şi copiii cu dizabilităţi nu vor mai avea unde să înveţe”
  • „CEDCD doreşte transformarea şcolilor speciale în ONG-uri pe care să le administreze singur şi să ia banii părinţilor”
  • „Copiii cu dizabilităţi vor fi excluşi, marginalizaţi, discriminaţi şi agresaţi în şcolile de masă”.

Acesta este contextul în care părinţilor de copii cu dizabilităţi li se cere să răspundă la întrebarea:

„SUNTEŢI DE ACORD CU DESFIINŢAREA ŞCOLILOR SPECIALE?”

Întregul demers este cu atât mai grav, cu cât acesta este coordonat de oficiali ai Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Mai jos mesajul doamnei Inspector General pentru Îvăţământ special din cadrul MENCS cu privire la platforma online lansată de CEDCD – www.educaţieincluziva.info

mitran

Faţă de situaţia prezentată, în calitate de preşedinte al Centrului European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi, doresc să fac următoarele precizări:

  1. CEDCD nu urmăreşte desfiinţarea şcolilor speciale, ci reforma sistemului de educaţie, în sensul creării de şcoli incluzive pentru toţi copiii, aşa cum prevede Convenţia ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi. Suntem conştienţi de faptul că acesta este un proces realizabil pe termen mediu şi lung, însă procesul trebuie demarat pe baza unui Program Naţional de Incluziune care stabileşte o tranziţie etapizată de la sistemul segregat de educţie la un sistem incluziv sau la mecanismul „mediului minim restrictiv în educaţie”. Un prim pas pe care CEDCD l-a propus MENCS este crearea unei reţele de şcoli pilot incluzive, dublat de pregătirea adecvată a profesorilor.
  2. CEDCD nu urmăreşte şi nu există posibilitatea legală de a transforma şcolile speciale în ONG-uri. Această afirmaţie este suficient de fabulatorie pentru a nu investi explicaţii suplimentare în demontarea ei.
  3. Copiii cu dizabilităţi au dreptul să înveţe în şcolile de masă. Ce putem face noi ca părinţi, este să sprijinim şcolile de masă cu informaţii, materiale şi acolo unde este cazul să solicităm aceste drepturi prin mijloace legale.

Facem apel pe această cale la toţi părinţii de copii cu dizabilităţi înscrişi în şcoli speciale să nu dea curs acţiunilor manipulatorii şi de intimidarea ale reprezentanţilor şcolilor speciale. Ştim faptul că vă este teamă ca răspunsurile dumneavoastră să nu afecteze situaţia copiilor în şcoala, însă trebuie să avem curajul să ne asumăm lupta pentru viitorul lor.

Faptul că dumneavoastră ca părinţi răspundeţi la întrebările chestionarului la superaltiv, NU va îmbunătăţi situaţia coilului în şcoală şi nu va face decât să perpetueze un sistem care îi transformă în asistaţi social pe copiii noştri. NU este o favoare pe care v-o face şcoala faptul că vă primeşte copilul, fapt care vă dă posibilitatea să mergeţi la serviciu. Este un DREPT pentru care nu trebuie să ne umilim şi să plătim cu viitorul copiilor noştri.

Educaţia incluzivă înseamnă şcoli adaptate nevoilor tuturor copiilor, înseamnă profesori de sprijin, înseamnă programe şi manuale adaptate, înseamnă servicii de reabilitare. Acesta este dezideratul meu şi al CEDCD.

Zilele acestea, în timp ce şcolile speciale chestionează şi intimidează părinţii, la Lisabona are loc cea mai mare reuniune a organismelor europene pe problema educaţiei incluzive.

Redau mai jos câteva mesaje cheie ale celor mai relevanţi actori în domeniu:

„Europa are nevoie de educatie incluziva mai mult decat oricand. Acesta este mesajul Comisiei Europene care sustine aceasta reuniune” – Maureen Piggot , Inclusion Europe

„Şcolile speciale nu sunt bune pentru că izolează copiii de semenii lor, pentru că pregătesc copiii, acolo unde o fac, pentru profesii care nu mai există şi pentru că încurajează discriminarea şi abuzul”- Senada Halicevic -Preşedinte European Platform for Self Advocates

„Familiile copiilor cu dizabilitati au dreptul la asistenţă şi informare prin Conventia ONU pt Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati pentru a nu mai fi manipulaţi să aleagă la infinit şcolile speciale sau, şi mai grav, să le susţină” – Diane Richler – Inclusion International.

 
Statistici: 739.921 vizite, 180.667 vizitatori unici şi 2 vizitatori online
Statistici T5 Statistici T5