Raportorul pentru drepturile omului al Consiliului Europei solicita invatamant incluziv

Raportorul pentru drepturile omului al Consiliului Europei solicita invatamant incluziv

București, 9 iulie 2014. Marți, 8 iulie 2014, Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, domnul Nils MUIŽNIEKS, a lansat Raportul Oficial în urma vizitei de monitorizare efectuate în România, în perioada 31 martie – 4 aprilie 2014.

Principalele repere ale mandatului domniei sale în România au vizat problematica drepturilor persoanelor cu dizabilități, a drepturilor copilului și a drepturilor romilor.

Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu dizabilități (CEDCD) a participat la ambele întâlniri ale Comisarului Consiliului Europei cu reprezentanții societății civile și a prezentat situația deosebit de îngrijorătoare privind accesul la educație al copiilor cu dizabilități în România. În egală măsură, CEDCD a pus la dispoziția Comisarului pentru Drepturile Omului o serie de materiale documentare și de analiză a situației accesului la educație al copiilor cu dizabilități, din care rezultă faptul că 31.123 de copii cu dizabilități  nu sunt școlarizați, iar mare parte dintre cei școlarițați sunt fie victime ale discriminării, agresiunilor sau nu beneficiază de educație de calitate. De asemenea, CEDCD a prezentat formele de manifestare ale rezistenței autorităților față de nevoia de modificare a cadrului legal privind drepturile copiilor cu dizabilități.

Raportul publicat marți, 8 iulie, prezintă la capitolul de educație situația educației copiilor cu dizabilități din România caracterizată prin ”...lipsa dezvoltării personale și a oricăror perspective de carieră pentru majoritatea copiilor înscriși în programe speciale...lipsa unor programe de intervenție timpurie pentru copiii cu dizabilități...inexistența unui program de asigurare a tranziției copiilor cu dizabilități la maturitate și viața independenta”.

Totodată, Comisarul pentru Drepturile Omului arată faptul că: ”Un proiect de lege privind drepturile copiilor cu dizabilități, inclusiv dezvoltarea unui sistem de educație incluzivă, a fost depus în Parlamentul României la 31 martie 2014... proiectul de lege a fost întâmpinat cu rezistență semnificativă de grupurile de profesionişti angajaţi în învățământul special, care nu concep noul lor rol în sistemul reformat”

În contextul în care Reprezentantul Consiliului Europei subliniază faptul că: ”excluderea persoanelor cu dizabilităţi din societate pe parcursul întregii vieţi începe adesea cu excluderea lor din învățământul de masă, care consolidează și validează în continuare marginalizarea lor în etapele ulterioare ale vieții acestora”, prezentăm mai jos recomandările emise privind educația copiilor cu dizabilități:

1. Comisarul solicită în mod ferm autorităților să adopte educația incluzivă ca un principiu fundamental al Strategiei naționale pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi 2014-2020, precum și al Strategiei naționale pentru promovarea și protecția drepturilor copilului 2014-2020. Autoritățile sunt încurajate să adopte o abordare integrată pentru dezvoltarea unei politici de educație incluzivă, care să reflecte legătura strânsă dintre serviciile de asistență socială și educație.

2. Autoritățile trebuie să se asigure că copiii cu nevoi educaționale speciale beneficiază efectiv de sprijin individual și de adaptări adecvate în instituţiile de masă, în conformitate cu articolul 24 din UNCRPD. Autoritățile sunt încurajate să ia măsuri pentru a face posibilă tranziţia la educație incluzivă, inclusiv prin dispoziții care să instituie în sarcina şcolilor de masă cerința obligatorie de a oferi adaptări adecvate copiilor cu dizabilități.

3. Astfel de măsuri ar trebui să fie însoțite de un calendar clar și ambițios și de un buget adecvat. Transferul concret al copiilor de la învăţământul special la învățământul de masă trebuie să se bazeze pe date statistice actuale, cuprinzătoare și exacte privind copiii cu dizabilităţi înscriși în învățământul special.

4.Comisarul solicită în mod ferm autorităților să asigure faptul că copiii cu dizabilități sunt protejați de orice formă de rele tratamente sau de violență care apare în școli și dorește să sublinieze importanța Avocatului Poporului, precum și a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, în creșterea gradului de conștientizare cu privire la dreptul persoanelor cu dizabilităţi la educație incluzivă și în protejarea copiilor cu dizabilități de orice formă de discriminare în sistemul de învățământ.

Salutăm recomandările Comisarului Consiliului Europei pentru Drepturile Omului cu privire la dreptul la educație incluzivă al copiilor cu dizabilități. De asemenea, opinăm faptul că tonul vehement și recomandările precise și directe ar trebui să constituie un semnal de alarmă pentru autoritățile din România în ceea ce privește încalcarea masivă a dreptului la educație al copiilor cu dizabilități, suficient pentru a demera o reformă de substanță pe linie de educație.” a declarat Madalina Turza, președinte CEDCD


Raportul poate fi descarcat AICI

 

 E-mail: madalina.turza@cedcd.ro/old

Mob: +40737545955

Tel/Fax: +40213110401

www.cedcd.ro/old

 
Statistici: 736.655 vizite, 180.189 vizitatori unici şi 2 vizitatori online
Statistici T5 Statistici T5