Pozitie oficiala

Poziție oficială

privind campania de denigrare a proiectului de lege privind drepturile copiilor cu dizabilități

SUMAR CAPITOL EDUCATIE - CLICK AICI

Bucuresti, 06 mai 2014. La data de 31 martie 2014, proiectul de lege privind drepturile copiilor cu dizabilități propus de Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilitati (CEDCD) si Coalitia O singura Voce pentru Dizabilitate a fost depus in Parlamentul Romaniei, cu 29 de initiatori de la toate formatiunile politice din Parlament.

În contextul  campaniei agresive și tendențioase împotriva demersului CEDCD și a Coaliției O singură Voce pentru Dizabilitate, campanie inițiată de reprezentanți ai zonei de psihopadagogie specială, manifestată prin articole în presa locală, memorii, scrisori de amenințare, amenințări verbale și telefonice, ne revine revine datoria morală de a clarifica aspectele pe care aceștia le denaturează.

Principalele acuzații false ale reprezentanților sistemului de educație specială vizează așa-zisa desființare a școlilor speciale. Întrucât această acuzație propagată sub formă de slogan NU este întemeială pe propunerile proiectului de act normativ, prezentăm o schemă a parcursului educațional al copiilor cu dizabilități, așa cum se regaseste in proiectul de act normativ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea propunerilor noastre sub o formă denaturtă și alarmistă, reflectă fie neparcurgerea textului de proiect de act normativfie reaua voință a acestora.

În egală măsură, arătăm faptul că nu este vorba de nicio adoptare tacită a aproiectului de lege, aceasta fiind o informație falsă vehiculată cu rol de instigare,  ci el se află în etapa de consultare la Senatul României, conform procesului legislativ: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=1&idp=18138

În fapt, opinăm că la baza demersului agresiv al reprezentanților educației speciale, se află anxietatea ridicată față de următoarele aspecte propuse de proiectul nostru de act normativ:

(1) Monitorizarea si evaluarea activităţilor si a personalului care desfăsoară activităţi de  intervenţie pentru copiii cu dizabilități se va realiza trimestrial de către o comisie mixta din care va face parte și un reprezentant al societății civile.

(2) Evaluarea activităţii și a personalului care lucreză și/sau predă copiilor cu dizabilități se va realiza în funcție de evoluţia individuală a copilului și de gradul de promovabilitate al acestora.

(3) Organizaţiile nonguvernamentale cu mandat în domeniul dizabilităţii au dreptul să desfăsoare programe de monitorizare în CIT-uri, Scoli Incluzive, Scoli de Abilităţi, Unităţi de Educaţie Nonformală, precum si în orice alt tip de unitate de învăţământ în care sunt inscrisi copii cu dizabilităţi

 (4) Obligativitatea evaluărilor psihologice a cadrelor didactice de psihopedagogie specială de către psihologi acreditați independenți.

(6) Subordonarea Centrelor de Intervenție Timpurie DGASPC-urilor, situație în care în opinia psihopedagogilor, își vor pierde sporurile de școli speciale. Acest lucru nu este prevăzut în actualul proiect de lege, el făcând obiectul negocierilor la nivel de norme metodologice.

Toate aceste prevederi au directă legătură cu aspectul calitativ al procesului de educație și cu obligativitatea prestării unor servicii de calitate.Instituirea mecanismului de monitorizare și evaluare efectivă a serviciilor prestate de către specialiști în zona de intervenție timpurie, dar și în școli, obligă angajații din sistemul de psihopedagogie specială la un efort calitativ suplimentar și la rezultate concrete.

În prezent, educația specială din România produce rezultate exclusiv formale: există mii de copii cu dizabilități înscriși în școlile specialeparaplegici, nonverbali sau fară capacitate de autoservire, care absolvă școala gimnazială cu note de 10 la Chimie,  Sport, Algebră, Literatură etc.

În faza preșcolară, părinții nu au altă opțiune de recuperare și terapii pentru copiii cu dizabilități, decât în mediul privat, unde costurile lunare ale terapiilor pot ajunge și la 4000 lei.

 E-mail: madalina.turza@cedcd.ro/old

Mob: +40737545955

Tel/Fax: +40213110401

www.cedcd.ro/old

S1

S2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Statistici: 736.656 vizite, 180.190 vizitatori unici şi 3 vizitatori online
Statistici T5 Statistici T5