Modificarea Constitutiei

Modificarea Constitutiei

 

Domnului Crin Antonescu, preşedinte al Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României

Membrilor Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României

 

Stimate domnule preşedinte Antonescu,

Stimaţi membri ai Comisiei,

Organizaţiile semnatare sunt profund îngrijorate de modificările operate în propunerea de revizuire a Constituţiei ca urmare a discuţiilor din Comisie şi a sugestiilor retrograde ale Consiliului Legislativ.

Înlocuirea termenului de “handicap” cu cel de “dizabilitate” în articolele 4, 49 şi 50  vine ca o consecinţă a ratificării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, în bloc de către Uniuniea Europeană, fiind asumat ca un document unitar cu scopul de a promova o abordare pe bază de drepturi ale omului şi nu de ordin medical sau social. Înţelegerea comună a UE a termenului de dizabilitate este de integrare şi acces la realizarea deplină a tuturor drepturilor omului, definind persoanele cu dizabilităţi ca fiind “acele persoane care au deficienţe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficienţe care, în interacţiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină şi efectivă a persoanelor în societate, în condiţii de egalitate cu ceilalţi.” (articolul 1 din Convenţie). Prin urmare, menţinerea unei noţiuni învechite şi eliminată din limbajul formal internaţional nu face decât să păstreze România în zona de încălcare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, demonstrând o lipsă de cunoştere şi interes pentru apărarea şi promovarea  drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

De asemenea,  este îngrijorătoare neincluderea criteriului “orientare sexuală” în lista criteriilor protejate în contextul afirmării principiului egalităţii şi nediscriminării. Această lipsă contravine Art. 19 din Tratatul de Funcţionare a Uniunii Europene, Art. 21 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene precum şi Directivei 2000/78/CE în legătură cu care Comisia Europeană a anunţat recent declanşarea unei acţiuni împotriva României în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor - cauza 2012/2145. Toate aceste norme menţionează explicit criteriul orientării sexuale ca fiind protejat împotriva discriminării. În condiţiile în care statul român are o obligaţie de combatere a discriminării inclusiv pe criteriul orientării sexuale, considerăm că nu există nicio justificare rezonabilă pentru excluderea acestui criteriu din lista criteriilor protejate în textul constitutional iar absenţa sa nu poate decât să indice homofobia legiuitorului.

Eşecul de a include Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării în lista de subiecţi abilitaţi să sesizeze Curtea Constituţională în legătură cu necesitatea controlului de constituţionalitate atât a priori cât şi a excepţiei de neconstituţionalitate pentru controlul constituţional posterior conform Art. 146 a) şi d), perpetuează o lipsă sistemică a legislaţiei din acest moment. Cadrul constituţional şi cel legislativ curent, aşa cum a observat şi Comisia Europeană, nu asigură remedii legale adecvate în cazurile de eventuale discriminări generate prin acte normative, riscând astfel iniţierea unor acţiuni de sancţionare a României pentru nerespectarea dreptului comunitar. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării este un organ administrativ cu atribuţii jurisdicţionale, care se bucură de independenţa necesară îndeplinirii actului administrativ- jurisdicţional şi respectă prevederile constituţionale cuprinse în art. 124 privind înfăptuirea justiţiei şi art. 126 alin. (5). In acest context, recunoaşterea pentru CNCD a  calităţii de subiect calificat în iniţierea sesizării pentru controlul anterior sau posterior  al constituţionalităţii, alături de Avocatul Poporului, constituie un interes legitim care asigură protecţia drepturilor fundamentale.

Solicităm Comisiei pentru revizuirea Constituţiei să reconsidere aceste aspecte, punând accent asupra perspectivei standardelor stabilite de dreptul comunitar în ceea ce priveşte asigurarea şi garantarea principiului egalităţii şi nediscriminării. Doar astfel protecţia constituţională generată de viitoarea Constituţie va reflecta un document al timpului său şi va putea contribui la armonizarea cu aceste standarde, evitând declanşarea unor noi acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor asumate la nivel european cu implicaţii financiare nefavorabile pentru bugetul de stat ca urmare a sancţiunilor aplicate pentru neîndeplinirea obligaţiilor de drept comunitar.

Organizaţiile semnatare:

Asociația ACCEPT

 ActiveWatch – Agenţia de Monitorizare a Presei 
 Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH)

Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi (CEDCD)

Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen FILIA

Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Centrul de Resurse Juridice

Coaliţia Antidiscriminare

Coaliţia O Singură Voce pentru Dizabilitate

ECPI – Centrul Euroregional pentru Iniţiative Publice

Institutul pentru Politici Publice

Centrul Raţiu pentru Democraţie

Agenţia de Dezvoltare Comunitară Împreună

Asociaţia FRONT

Centrul de Resurse pentru participare publică – CeRe

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenteşti din România (ANOSR)

 
Statistici: 806.139 vizite, 199.095 vizitatori unici şi 2 vizitatori online
Statistici T5 Statistici T5