Romania MINTE cu nerusinare la ONU

România MINTE cu nerușinare la ONU

București, 29 ianuarie 2014. Guvernul României a raportat Organizației Națiunilor Unite intr-un document oficial informații care nu reflectă nici pe departe situația reală a copiilor cu dizabilități în sistemul de educație național.

La data de 13 decembrie 2013, Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR) a lansat Studiul tematic privind dreptul la educație al persoanelor cu dizabilitați, prezentat sub forma unui raport oficial.

Scopul acestui studiu a fost acela de a sublinia importanța educației incluzive ca mijloc fundamental de exercitare efectivă a dreptului la educație pentru persoanele cu dizabilități. Din această perspectivă, studiul analizează prevederile Convenției ONU pentru Drepturile Persoanelor cu dizabilități, scoate în evidență bunele practici existente, precum și provocările ridicate de procesul de dezvoltare a unui sistem de educație incluzivă.

Raportul Națiunilor Unite a fost realizat pe baza colectării contribuțiilor de la statele membre, UNICEF, UNESCO și ale organizațiilor cu mandat în domeniul drepturilor copiilor și persoanelor cu dizabilități.

În acest context, Guvernul României a transmis Comisariatului Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului raspunsul oficial la chestionarul OHCHR. În cadrul raportării oficiale, Guvernul României arată următoarele:

”În România, copiii cu dizabilități au acces la diferite tipuri de educație, în funcție de tipul dizabilității, în școlile speciale, de masă, în grupe speciale sau individual.

...sistemul de educație din România oferă copiilor cu dizabilități programe educaționale adaptate gradului de dizabilitate și nevoilor individuale de dezvoltare. Cadrul legal în domeniu respectă prevederile Convenției ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități.

Politica Guvernului României cu privire la educația copiilor cu dizabilități...vizează:

- înscrierea copiilor cu dizabilități în școlile de masă cât mai aproape de domiciliul acestora,

- menținerea copiilor cu dizabilități în școlile de masă prin punerea la dispoziție a următoarelor servicii: logopedie și consiliere psihopedagocică pentru copii cu dificultăți de învățare,

- transferul copiilor cu dizabilități care au făcut progrese în școlile speciale în școlile de masă,

...

- multe dintre școlile speciale au fost transformate în cemtre de educație incluzivă

- copiii cu nevoi speciale din școlile de masă beneficiază de servicii calificate din partea profesorilor de sprijin, precum și de sesiuni de terapie specializată furnizate de profesori psihopedagogi.

- fiecare școală elaborează în consiliul profesoral un plan individualizat de educație în funcție de tipul și gradul de dizabilitate al copilului...”

CEDCD își exprimă profunda îngrijorare cu privire la modalitatea în care Guvernul României, prin intermediul ministerelor de resort înțelege să mistifice o realitate obiectivă a situației copiilor cu dizabilități din România pe linie de educație. Situația este cu atât mai gravă, cu cât această mistificare și prezentarea unor date și informații false este realizată într-un document oficial, prezentat ONU.

Este inadmisibilă și intolerabilă această atitudine de dezinformare a forurilor internaționale practicată în mod curent de autoritățile naționale și concretizată de această dată sub forma unei minciuni grosolane raporate oficial de Guvernul României la ONU. Dincolo de rezultatele cercetării CEDCD pe marginea accesului la educație al copiilor cu dizabilități din România, multiplele cazuri de discriminare și abuz îndreptate împotriva copiilor cu dizabilități, instrumentate de CEDCD și sancționate de CNCD și instanțele de judecată sunt o dovadă vie a falsității informațiilor prezentate de Guvernul României. Facem, pe această cale, apel către societatea civilă cu mandat in domeniu, să  ia poziție oficial față acest demers de mascare a situației reale a copiilor cu dizabilități din România.”

Informații de background:

În luna iulie 2013, CEDCD a lansat un studiu aprofundat al situației accesului la educație al copiilor cu dizabilități. Cercetarea realizată de CEDCD pe un număr de 921 respondenți a urmărit identificarea nivelului de calitate și de adaptare al sistemului de educație la nevoile copiilor cu dizabilități din România, din perspectiva gradului de satisfacție al beneficiarilor indirecți, respectiv, părinții copiilor cu dizabilități.

Sumarul cercetării relevă faptul că:

  1. 74,2% dintre respondenții consideră că accesul copiilor cu dizabilități în învățământul de masă nu este asigurat, în sensul în care aceștia nu sunt primiți în unitățile de învățământ.
  2. 78,7% dintre respondenți consideră că programa de educație nu este adecvată nevoilor copiilor cu dizabilități
  3. 66,5% dintre respondenți nu au beneficiat și/sau auzit de existența cadrului didactic de sprijin/itinerant
  4. 66,5% dintre respondenți au declarat că nu au beneficiat de serviciile unui psiholog în cadrul unităților de învățământ
  5. 73,8% dintre respondenți susțin că nu au întâlnit niciodată o clasă sau grupă de copii cu dizabilități integrată într-o școală de masă
  6. 75,6% dintre respondenți au declarat categoric că nu sunt mulțumiți de calitatea sistemului de educație oferit copiilor cu dizabilități

Rezultatele cercetării au fost prezentate în cadrul Conferinței Internaționale privind Nediscriminarea și Egalitatea de Șanse – NEDES, 2013 și publicate sub forma unui articol științific de cercetare în carul Volumului ”Exercitarea dreptului la nediscriminare și egalitate de șanse în societatea contemporană”.

Raportul oficial al Guvernului României poate fi descărcat aici: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/Pages/SubmissionStudyEducation.aspx

sau

click aici pt document

 E-mail: madalina.turza@cedcd.ro/old

Mob: +40737545955

Tel/Fax: +40213110401

www.cedcd.ro/old

 
Statistici: 736.649 vizite, 180.186 vizitatori unici şi 3 vizitatori online
Statistici T5 Statistici T5