DEMNITATE SI RESPECT PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITATI IN CONSTITUTIA ROMANIEI

DEMNITATE ȘI RESPECT PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI ÎN CONSTITUȚIA ROMÂNIEI

 

București, 9 mai 2013. Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități (CEDCD) a elaborat și promovat către mecanismele de consultare și prin acțiuni de advocacy propunerile de modificare a textului constituțional cu referire la persoanele cu dizabilități.

Principalele articole vizate în demersul CEDCD sunt Art. 32 și Art. 50 din Constituție, care reglementează dreptul la educație și protecția persoanelor cu dizabilități. În forma sa actuală textul constituțional nu prevede măsuri de adaptare a mediului și de accesibilizare a a sistemului educațional pentru persoanele cu dizabilități.

În aceeași măsură, Art. 50, referitor la „Protecția persoanelor cu handicap”, pe lângă aspectele de formă, legate de utilizarea termenului inadecvat de „handicap”, în forma sa actuală nu corespunde standardelor impuse de Convenția ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități și nu garantează drepturi efective pentru acestea.

“În actuala logică constituțională, dizabilitatea este asimilată bolii, iar soluțiile propuse sunt acelea de tratament și asistență. Noi credem cu tărie faptul că persoanele cu dizabilități pot și trebuie să beneficieze de incluziune socială și să devina membrii activi ai societății. Acest lucru se poate realiza numai prin implementarea viziunii Convenției ONU în legislația națională, adică prin adaptarea mediului fizic și informațional la nevoile persoanelor cu dizabilități pentru ca acestea să poată accesa și contribui la mediul social. Handicapul este rezultatul interacțiunii unui individ cu un mediu care nu corespunde nevoilor lui, nu este un atribut al persoanei”,declară Mădălina TURZA, președinte CEDCD.

În acest context, pe lângă argumentația juridică a necesității modificării celor două articole din Constituția României, care pot fi regăsite pe website-ul www.cedcd.ro/old, CEDCD a elaborat și propus un nou text pentru articolele în cauză după cum urmează:

1. Modificarea integrală a Art.50:

Forma curentă

Propunerea CEDCD

Persoanele cu handicap se bucură de protecţie specială. Statul asigură realizarea unei politici naţionale de egalitate a şanselor, de prevenire şi de tratament ale handicapului, în vederea participării efective a persoanelor cu handicap în viaţa comunităţii, respectând drepturile şi îndatoririle ce revin părinţilor şi tutorilor.

 

(1) Statul garantează protecția specială și ia toate măsurile necesare pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități.

 

(2) Autoritățile publice au obligația să adapteze mediul fizic și informațional pentru participarea efectivă a persoanelor cu dizabilități la viața politică, socială, economică, culturală și sportivă a țării.

2. Introducerea următoarelor aliniate la Art. 32

(1) Statul garantează dreptul la educație al persoanelor.

......

(9) Statul garantează accesul neîngrădit și în condiții de egalitate al persoanelor cu dizabilități la educație. În îndeplinirea acestei obligații, statul ia măsurile necesare pentru accesibilizarea mediului fizic și educațional pentru persoanele cu dizabilități.

Informatii de background

Justificare Art. 32.

Justificare Art . 50

 Persoană de contact:

Mădălina TURZA              

 E-mail: madalina.turza@cedcd.ro/old

Mob: +40737545955

Tel/Fax: +40213110401

www.cedcd.ro/old

 
Statistici: 783.412 vizite, 191.692 vizitatori unici şi 2 vizitatori online
Statistici T5 Statistici T5