DE CE O NOUA LEGE PRIVIND DREPTURILE COPIILOR SI ADULTIULOR CU DIZABILITATI

DE CE O NOUĂ LEGE PRIVIND DREPTURILE COPIILOR ȘI ADULȚIULOR CU DIZABILITĂȚI?

 

DE CE O NOUĂ LEGE PRIVIND DREPTURILE COPIILOR ȘI ADULȚIULOR CU DIZABILITĂȚI?

Punct de vedere privind necesitatea elaborării unui nou cadru legal în materie de dizabilitate

ARGUMENTATIE JURIDICA - CLICK AICI

Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități (CEDCD) și Coaliția O SINGURĂ VOCE PENTRU DIZABILITATE militează pentru promovarea unei noi legi privind drepturile copiilor și adulților cu dizabilități care să înlocuiască în mod irevocabil prevederile Legii 448/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Dat fiind faptul că în spațiul public se reitereză întrebarea: De ce o nouă lege pentru drepturile persoanelor cu dizabilități și nu modificarea sau completarea actualului cadru legal, dorim să clarificăm aspectele care fundamentează demersul nostru.

Necesitatea elaborării unui nou act normativ în materie de dizabilitate are la bază o serie de argumente juridice și conceptuale, care conferă legitimitate și substanță demersului nostru.

“Argumentele care justifică necesitatea redactării unui nou act normativ în materie de dizabilitate, cu reglementare distinctă pe zona de copii și de adulți, țin pe de o parte de aspecte de tehnică legislativă instituite prin Legea 24/2000, art. 57 (1), iar pe de altă parte de o serie de aspecte conceptuale instituite de Convenția ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CRPD) și de realitățile sociale.  Nu ne dorim o lege care să producă o ameliorare a calității vieții copiilor/adulților cu dizabilități și a sistemului de asistență și protecție, ci o SCHIMBARE de profunzime, reală și efectivă, care presupune în primul rând o regândire a sistemului de valori în care este înțeleasă dizabilitatea pornind de la conceptul de mediu adaptat, declară Mădălina TURZA, președinte CEDCD, Coordonator Național al Coaliției OSVD.

I.   Argumente centrale privind schimbarea sistemului de valori în care este înțeleasă dizabilitatea

Viziunea propusă de Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități (CEDCD) și Coaliția O SINGURĂ VOCE PENTRU DIZABILITATE în ceea ce privește modificarea substanțială a cadrului legal privind dizabilitatea din România, este fundamentată pe doi piloni conceptuali care orientează înțelegerea dizabilității și a reglementării acesteia:

  1. CONSTANȚA – instituită prin certificatul de dizabilitate cu drepturile atașate acestuia prin care i se recunoaște persoanei/copilului cu dizabilități starea de vulnerabilitate.
  2. FELXIBILITATEA– prin intermediul căreia persoanei/copilului cu dizabilitate trebuie să-i fie aplicate măsuri continue și adaptate dezvoltării și evoluției individuale.

Aceste două principii nu pot fi aplicate pe scheletul unei legi elaborate anterior Convenției ONU pentru Drepturile Persoanelor cu dizabilități.

II.   Argumente centrale privind reglementarea distinctă a zonei de copii și adulți (fie sub forma a două acte normative separate, fie ca două părți distincte ale aceleiași legi):

  1. La nivel internațional și național există legislație separată pe copii, ca și categorie distinctă și vulnerabilă,
  2. Dubla vulnerabilitate a copiilor cu dizabilități (în raport cu vârsta și cu limitările impuse de mediul neadaptat),
  3. Caracterul evolutiv al etapei de viață definită drept copilărie,
  4. Necesitatea unor măsuri speciale adaptate nevoilor individuale ale copiilor cu dizabilități presupune reglementare distinctă.

Pentru informații suplimentare și argumentație extinsa de specialitate, vă stăm la dispoziție la următoarele date contact:

Madalina TURZA

Mobil: 0737545955

E-mail: madalina.turza@cedcd.ro/old

Tel/Fax: 0213110401

www.cedcd.ro/old

www.osvd.ro

 
Statistici: 736.645 vizite, 180.186 vizitatori unici şi 6 vizitatori online
Statistici T5 Statistici T5