O SINGURA VOCE PENTRU DIZABILITATE Prima Coalitie pentru drepturile copiilor cu dizabilitati

 

O SINGURĂ VOCE PENTRU DIZABILITATE

Prima Coaliţie pentru drepturile copiilor cu dizabilităţi

10 PUNCTE PENTRU ŞANSA LA NORMALITATE

PLATFORMA COALITIEI (click aici)

FORMULAR ADEZIUNE PARINTI

FORMULAR ADEZIUNE ORGANIZATII

Bucureşti, 28 ianuarie 2013.Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi (CEDCD) a demarat procesul de constituire a primei coaliţii de la nivelul societăţii româneşti dedicate promovării drepturilor copiilor cu dizabilităţi din România.

Scopul Coaliţiei “O Singură Voce pentru Dizabilitate” este acela de a promova un nou proiect de lege destinat protecţiei drepturilor copiilor cu dizabilităţi, în conformitate cu prevederile Convenţiei ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, care are rolul de a înlocui prevederile caduce şi lipsite de substanţă referitoare la copiii cu dizabilităţi, care generează abuzuri şi discriminări, din Legea 448/2006 privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

Necesitatea elaborării şi promovării unui nou proiect de lege destinat reglementării drepturilor copiilor cu dizabilităţi a apărut ca răspuns la ampla cazuistică CEDCD referitoare la cazurile de abuzuri, de restricţionare a accesului la educaţie, la serviciile de sănătate şi asistenţă socială a copiilor cu dizabilităţi şi a reprezentanţilor legali ai acestora. Prevederile ambigue şi lacunare, care denotă o înţelegere superficaială a nuanţelor şi particularităţilor dizabilităţii, absenţa unor reglementări eficiente referitoare la adaptarea reală a mediului în conformitate cu nevoile copilului cu dizabilităţi au drept rezultat segregarea educaţională şi socială a copiilor cu dizabilităţi şi exacerbarea formelor de discriminare în raport cu aceştia.

Înţelegând ineficienţa încărcării sistemului de justiţie cu sute de cazuri referitoare la încălcarea drepturilor copiilor cu dizabilităţi, precum şi resursele limitate ale părinţilor de copii cu dizabilităţi, CEDCD a demarat procesul de constituire a Coaliţiei “O Singură Voce pentru Dizabilitate” şi de elaborare a proiectului de act normativ.

Demersul CEDCD a început în a doua jumătate a anului 2012 şi a presupus, pe lângă partea tehnică de consultare şi elaborare a proiectului de textului de lege, o amplă campanie de advocacy aflată în derulare. Zeci de întâlniri cu grupuri de părinţi, specialişti şi organizaţii nonguvernamentale, seminarii regionale, nenumărate activităţi de teren şi o comunicare constantă şi susţinută cu miile de părinţi din intreaga ţară.

Platforma Coaliţiei “O Singură Voce pentru Dizabilitate” conţine, până în acest moment, 10 puncte, care fac obiectul noului proiect de lege şi beneficiază de un amplu suport al părinţilor de copii cu dizabilităţi şi a reprezentanţilor societăţii civile din mai multe judeţe ale ţării.

În prezent, CEDCD se află în plin proces de promovare a Coaliţiei “O Singură Voce pentru Dizabilitate”, fapt pentru care lansează invitaţia către toate organizaţiile nonguvernamentale cu mandat pe dizabilitate, care susţin această platformă să se ralieze demersului comun de modificare a cadrului legal privind drepturile copiilor cu dizabilităţi.

De asemenea, în măsura în care reprezentanţii societăţii civile cu mandat în domeniul dizabilităţii pe zona de adulţi doresc să iniţieze un demers similar de modificare a Legii 448/2006 din prisma drepturilor adulţilor cu dizabilităţi, ne exprimăm deschiderea şi suportul nostru, adresându-le invitaţia de a se ralia Coaliţiei “O Singură Voce pentru Dizabilitate”.

Precizăm faptul că CEDCD, alături de partenerii de coaliţie, are stabilită o strategie clară şi coerentă de lobby şi advocacy destinată atingerii scopului Coaliţiei “O Singură Voce pentru Dizabilitate”, care va intra în implementare în cel mai scurt timp, odată cu formalizarea constituirii Coaliţiei.

Totodată, ne exprimăm încrederea că vom găsi în autorităţile statului şi în factorii de decizie un partener real şi efectiv de discuţie pentru a realiza o schimbare de profunzime a sistemului de protecţie şi asitenţă a copiilor cu dizabilităţi.

Informaţii de background

Conform datelor oficiale puse la dispoziţie de Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale aferente trimestrului II alanului 2012, precum şi de către Drecţia Generală de Protecţie a Copilului, în România trăiesc 689.156 persoane cu dizabilităţi, dintre care aproximativ 90.000 sunt copii.

Această cifră înglobează diverse patologii din sfera tulburărilor psihice şi diverse tipuri de dizabilitate intelectuală ascunse sub numele de "tulburări mintale", fiind astfel departe de a  reflecta realitatea, cel puțin din două motive:

1. – orice statistică a instituțiilor competente reflectă exclusiv numărul de persoane care au făcut demersurile necesare pentru a înregistra copilul ca având o dizabilitate. De fapt, cazuistica din România reală, rurală sau urbană nu este reflectată în datele oficiale, cu atât mai mult cu cât nivelul de informare şi educaţie al populaţiei despre acest fenomen este mic, iar procedura administrativă pentru înregistrarea unui copil cu dizabilitate este complexă, intricată, accesul la informații fiind foarte dificil;

2. - nu a existat nicio măsură oficială de a elabora un studiu pe marginea dizabilităţii intelectuale în general, sau la nivel de minori.

Mai mult, pe line legislativă şi de politici publice, există o confuzie gravă între dizabilitate mintală/intelectuală și bolile psihice, care generează o serie de confuzii în furnizarea de servicii specializate.

 
Statistici: 736.653 vizite, 180.187 vizitatori unici şi 5 vizitatori online
Statistici T5 Statistici T5