Legislatia nationala in domeniul dizabilitatii

 1. LEGE Nr. 448 din 6 decembrie 2006 - privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (republicata)
 2. LEGE Nr. 207 din 2009 privind modificarea Legii 448/2006
 3. ORDIN Nr. 432 din 14 mai 2007 privind procedura de acordare a drepturilor
 4. HOTARÂRE Nr. 1175 din 29 septembrie 2005 - privind aprobarea Strategiei nationale pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap în perioada 2006 - 2013
 5. HOTĂRÂRE Nr. 430 din 16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
 6. HOTĂRÂRE Nr. 10 din 9 ianuarie 2008 privind indexarea cuantumului prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 7. HOTĂRÂRE Nr. 89 din 5 februarie 2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007
 8. ORDIN Nr. 11 din 9 ianuarie 2008 privind elaborarea Metodologiei de evaluare a proiectelor şi criteriilor pe baza cărora se efectuează selecţia proiectelor în domeniul protecţiei, integrării şi incluziunii sociale a persoanelor cu handicap
 9. ORDIN Nr. 256 din 3 august 2007 privind organizarea si functionarea Consiliului de analiza a problemelor persoanelor cu handicap
 10. ORDIN Nr. 369 din 17 august 2009 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a implementării proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap
 11. ORDIN Nr. 468 din 13 octombrie 2009 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea art. 54 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 12. ORDIN Nr. 507 din 10 septembrie 2008 privind aprobarea Grilei de evaluare a activităţilor cu caracter inovator desfăşurate în centrele-pilot pentru persoane adulte cu handicap
 13. ORDIN Nr. 517 din 4 noiembrie 2009 privind efectuarea plăţii dobânzii suportate din bugetul de stat de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza art. 27 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 14. ORDIN Nr. 559 din 22 octombrie 2008 privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap
 15. ORDIN Nr. 590 din 12 noiembrie 2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 16. ORDIN Nr. 651 din 19 decembrie 2008 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a implementării standardelor specifice de calitate în centrele pentru persoanele cu handicap
 17. ORDIN Nr. 671/1640/61 din 24 iulie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpretilor limbajului mimico-gestual si a interpretilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate
 18. ORDONANTA DE URGENTA Nr. 14 din 7 martie 2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 19. ORDONANTA DE URGENTA Nr. 32 din 26 februarie 2001 pentru reglementarea unor probleme financiare
 20. ORDONANTA DE URGENTA Nr. 86 din 24 iunie 2008 privind modificarea Legii 448/2006
 
Statistici: 736.652 vizite, 180.186 vizitatori unici şi 4 vizitatori online
Statistici T5 Statistici T5