Etapele obtinerii certificatului

Etapele obtinerii certificatului

1. Cerere solicitant(cererea se completeaza la sediul DGASPC de catre reprezentantul legal al copilului)

2. Acte necesare:

a. Pentru eliberarea Certificatului de incadrare in grad de dizabilitate:

i. Certificat medical Tip A5 (copie şi original) eliberat de medicul specialist din cadrul centrelor medicale acrediate (ambulatorii de specialitate sau spitale publicate pe site-ul DSPMB) si alte documente medicale reprezentative pentru evaluarea starii de sanatate a copilului (bilete de iesire din spital, tratamente, recuperare) – copie

ii. Certificat de nastere copil – copie

iii. BI/CI parinti sau reprezentanti legali – copie

iv. Certificat de casatorie parinti sau in functie de caz, Certificat de deces, Sentinta Judecatoreasca de divort, Hotarare de plasament

v. Adeverinte de venit/ Taloane de pensie de la ambii parinti

vi. Fisa psihologica – formular tip  

vii. Fisa medicala sintetica – formular tip

viii. Dosar cu sina

 

b. Pentru eliberarea Certificatului de orientare scolara si profesionala:

i. Certificat medical Tip A5 eliberat de medicul specialist din cadrul centrelor medicale acreditate (ambulatorii de specialitate sau spitale)

ii. Certificat de nastere copil – copie

iii. BI/CI parinti sau reprezentanti legali – copie

iv. Certificat de casatorie parinti sau in functie de caz, Certificat de deces, Sentinta Judecatoreasca de divort, Hotarare de plasament

v. Adeverinte de venit/Taloane de pensie de la ambii parinti

vi. Adeverinta scolara

vii. Fisa psihologica – formular tip

viii. Fisa medicala sintetica – formular tip

ix. Fisa de orientare scolara si profesionala pentru absolventii clasei a VIII-a din cadrul invatamantului special

x. Formular/ Fisa privind traseul educational

xi. Dosar cu sina

 

c. Evaluarea

 

Asistentul social va stabili impreuna cu petentul si membrii echipei de evaluare data evaluariilocul in care se va desfasura ( exista posibilitatea evaluarii la domiciliu pentru copiii nedeplasabilisi actele ce sunt necesare pentru intocmirea dosarului.

Copilul, la data si locul stabilit, va fi evaluat din punct de vedere al tulburarilor functionale ( stabilite prin evaluarea medicala facuta pe baza dignosticului medicului specialist curant) si al stadiului de evolutie, de complicatii in activitatea si participarea sociala ( prin evaluarea psiho - sociala). Astfel, fiecare copil va fi evaluat de catre medic ( in functie de afectiune competenta evaluarii va fi a medicului pediatru sau neuropsihiatru), psiholog, psihopedagog si asistent social.

 

d. Intocmire dosar

 

In urma evaluarii complexe se stabileste severitatea handicapului, iar dosarul care contine si raportul final de evaluare complexa va fi inaintat Comisiei pentru Protectia Copilului, impreuna cu propunerea de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap, orientarea scolara sau, daca situatia o impune stabilirea unei masuri de protectie.

 

e. Dosar la Comisie

Dosarul este inaintat Comisiei pentru Protectia Copilului sector 6, acesta il analizeaza si elibereaza o Hotarare cu anexele:

- Certificat de incadrare in grad de dizabilitate pentru copii cu deficiente (pana la varsta de 18 ani)

- Certificat de orientare scolara si profesionala

- Plan de recuperare a copilului cu dizabilitati (acces la servicii de specialitate recuperare, terapie)

 

f. Acordarea Drepturilor

 

Solicitantul depune Certificatul de incadrare in grad de dizabilitate (in copie) si Certificatul medical tip A 5 (copie) impreuna cu actele de stare civila la sediul din Orizont pentru acordarea drepturilor aferente gradului de dizabilitate.

Certificatul de Orientare Scolara si Profesionala se depune in copie la institutia de invatamant recomandata copilului.

 

g. Re-evaluare

 

Solicitantul revine pentru obtinerea Certificatului de incadre in grad de dizabilitate cu 30 de zile inainte de data expirari Hotararii anterioare sau in cazul modificarii starii da santate a copilului.

Certificatului de Orientare Scolara este valabil pe ciclu scolar (I-IV, V-VIII, IX - XII) se reinoieste la 4 ani, sau in cazul schimbarii unitatii de invatamant. Solicitantul revine pentru obtinerea unui nou Certificat de Orientare scolara si Profesionala la terminarea cicului scolar, sau luna in care copilul isi schimba unitatea de invatamant.

 

Pasii evaluarii complexe

 
Statistici: 736.651 vizite, 180.186 vizitatori unici şi 3 vizitatori online
Statistici T5 Statistici T5