Raportul anual de activitate al CEDCD 2012

Raportul anual de activitate al CEDCD - 2012

RAPORT ANUAL AL CENTRULUI EUROPEAN PENTRU DREPTURILE COPIILOR CU DIZABILITATI - 2012

click pe titlu pentru a citi Raportul CEDCD

*Disclaimer: Toate informatiile cuprinse in acest raport sunt supuse legii dreptului de autor. Utilizarea acestora integrala, partiala sau cu referire la acestea, se realizeaza doar cu acordul prealabil al CEDCD si cu citarea exacta a sursei.

 

Avem placerea de a va prezenta Raportul CEDCD de Activitate aferent anului 2012. Acesta oferă o imagine de ansamblu asupra direcțiilor strategice și a principalelor activități derulate la nivelul CEDCD pe parcursul anului 2012.

Anul precedent a reprezentat o perioadă fundamentală în articularea profilului organizaţional al CEDCD, caracterizată prin maturizarea viziunii strategice şi prin consolidarea imaginii organizaţionale în spaţiul public. Pe parcursul acestui an, CEDCD a dobândit notorietate în spaţiul public românesc, fiindu-i recunoscut rolul şi profilul de leadership pe linia drepturilor copiilor cu dizabilităţi de către actorii sociali relevanţi, precum şi de beneficiari: massmedia, instituţiile publice cu atribuţii în domeniu, organizaţiile neguvernamentale cu mandat pe linie de dizabilitate, părinți și publicul larg.

Două elemente definitorii au stat la baza Strategiei CEDCD pe parcursul anului 2012: aducerea problematicii dizabilității în prim planul agendei publice și demararea unui amplu proces de coagulare a societății civile cu mandat în domeniul dizabilității în vederea modificării cadrului legal privind drepturile copiilor cu dizabilități în spiritul Convenției ONU pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități.

Un alt aspect relevant în ansablul activității desfășurate de CEDCD în 2012, l-a reprezentat consolidarea demersului  de protecție a drepturilor copiilor cu dizabilități prin servicii  de consiliere și asistență juridică a beneficiarilor noștri și crearea primelor precedente pe linia recunoașterii acestor drepturi.

De asemenea, promovarea constantă a drepturilor copiilor cu dizabilități în spațiul public și mediatic prin activități de PR, campanii și evenimente a condus la recunoașterea publică a impactului activităților CEDCD la nivel social, concretizate în decernarea a două premii prestigioase: Premiul Galei Persoanelor cu Dizabilități – Secțiunea Promovează Abilitatea și Premiul Galei V.I.P – Oamenii Schimbării.

Doresc, pe această cale să mulțumesc partenerilor noștri, precum și tinerei echipe a CEDCD, care într-un timp relativ scurt, a reușit performanța de a face auzită vocea copiilor cu dizabilități. Cred cu tărie faptul că principalul nostru atu în demersul de promovare a drepturilor copiilor cu dizabilităţi îl reprezintă viziunea bazată pe o abordare integrată a fenomenului din perspectiva drepturilor omului, fiind convinşi de faptul că o abordare de tip caritabil nu este nici eficientă şi nici generatoare de schimbări durabile.

 
Statistici: 736.654 vizite, 180.188 vizitatori unici şi 2 vizitatori online
Statistici T5 Statistici T5