PLATFORMA Coalitiei OSVD

PLATFORMA Coalitiei OSVD

 

Platforma “O singură voce pentru dizabilitate”

 

1. Reglementarea DIZABILITĂŢII pe categorii specifice: intelectuală, fizică, senzorială, funcţională.

2. Reglementarea înfiinţării unor programe naţionale de screening (depistare timpurie a diferitelor tipuri de dizabilitate).

3. Reorganizarea Scolilor Speciale in Centre de Intervenţie Timpurie (CIT).

4. Adapatarea sistemului de educaţie de masă la nevoile copiilor cu dizabilităţi (curricula adapatată, manuale adaptate, profesori complementari etc).

5. Desfiinţarea gradelor de handicap şi înlocuirea cu Certificate de Dizabilitate (cu însoţitor sau fără însoţitor).

6. Programe speciale de integrare pentru adolescenţii şi tinerii cu dizabilităţi.

7. Gratuitatea serviciilor medicale de diagnosticare şi monitorizare a dizabilităţii şi/sau a patologiilor medicale asociate.

8. Reglementarea noţiunii de Agent de Discriminare în raport cu dizabilitatea (Agent individual/ Agent colectiv).

9. Obligaţii exprese pentru părinţi şi reprezentanţi legali de a facilita accesul timpuriu al copilului la serviciile de asistenţă şi intervenţie de specialitate necesare.

10. Instituirea de mecanisme clare de monitorizare şi control a serviciilor de intervenţie şi asistenţă oferite copiilor cu dizabilităţi, cu participarea inclusiv a societăţii civile.

 
Statistici: 736.652 vizite, 180.186 vizitatori unici şi 4 vizitatori online
Statistici T5 Statistici T5