SIGLA BUNA OSVDCoaliția “O Singură Voce pentru Dizabilitate” (OSVD) este un grup asociativ, fără personalitate juridică cu scop nepatrimonial, independent, apolitic, organizat pe baza voinţei liber exprimate a membrilor fondatori, a persoanelor fizice având calitatea de părinţi sau rude ale copiilor cu dizabilităţi şi a organismelor de drept privat, care aderă la scopul acesteia în calitate de membri sau parteneri strategici.

Istoricul coaliției poate fi consultat aici.

Un nou proiect de lege pentru drepturile copiilor cu dizabilități

Necesitatea elaborării şi promovării unui nou proiect de lege destinat reglementării drepturilor copiilor cu dizabilităţi a apărut ca răspuns la ampla cazuistică Centrului European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi (CEDCD) referitoare la cazurile de abuzuri, de restricţionare a accesului la educaţie, la serviciile de sănătate şi asistenţă socială a copiilor cu dizabilităţi şi a reprezentanţilor legali ai acestora. Prevederile ambigue şi lacunare, care denotă o înţelegere superficaială a nuanţelor şi particularităţilor dizabilităţii, absenţa unor reglementări eficiente referitoare la adaptarea reală a mediului în conformitate cu nevoile copilului cu dizabilităţi au drept rezultat segregarea educaţională şi socială a copiilor cu dizabilităţi şi exacerbarea formelor de discriminare în raport cu aceştia.

Înţelegând ineficienţa încărcării sistemului de justiţie cu sute de cazuri referitoare la încălcarea drepturilor copiilor cu dizabilităţi, precum şi resursele limitate ale părinţilor de copii cu dizabilităţi, considerăm imperios necesară schimbarea fundamentală a paradigmei în care este înţeles şi gestionat fenomenul dizabilităţii în România.

Coaliția pentru diversitate

Coaliţia OSVD propune şi susţine diversitatea a standardelor faţă de care mediul, în accepţie largă, trebuie să se adapteze. Considerăm menţinerea unui standard ideal fix, sub formă de etalon al normalităţii, ca fiind profund discriminator şi primitiv, având consecinţe segregaţioniste comparabile celor rasiale: albi versus negri.

În viziunea Coaliţiei OSVD, promovarea profilului uman „multitask”/multifuncţional, ascuns sub masca „performanţei” reprezintă o formă subversivă de impunere a unui standard fix şi uniform pentru o populaţie umană diversă, care dacă nu se încadrează standardului este automat marginalizată, exclusă sau cel puţin segregată. Ceea ce rămâne numărului covârşitor de persoane care nu corespund standardului, este aşa-zisa formă de protecţie specială pe care reprezentanţii „performanţi” ai societăţii le-o oferă sub forma unei îngăduinţe sau a unui gest caritabil.

Membrii fondatori ai Coaliţiei “O Singură Voce pentru Dizabilitate” sunt: Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi (CEDCD), Asociaţia Don Orione, Asociaţia Mara – Un Strop de Speranţă.

Scopul platformei OSVD poate fi consultat aici: vezi anexa 1

Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități, Coaliția “O singură voce pentru Dizabilitate” (OSVD) și Fanfara PR a organizat pe 10 decembrie 2013, sub egida președinției Camerei Deputaților la Palatul Parlamentului, evenimentul “Dar de sărbătoare pentru copiii cu dizabilități – Șansa la normalitate”. În cadrul acestui eveniment a fost prezentată o propunere de lege privind protecția și promovarea drepturilor copiilor cu dizabilități în conformitate cu prevederile Convenției ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități.

Propunerea de proiect de lege o puteți găsi aici.
Alătură-te demersurilor Coaliției ”O singură voce pentru Dizabilitate”.

Descarcă:

Formularul de adeziune Organizații
Formular de adeziune Părinți