Parlamentul European lanseaza un semnal politic serios privind drepturile persoanelor cu dizabilitati

Parlamentul European lanseaza un semnal politic serios privind drepturile persoanelor cu dizabilitati

Bucuresti, 29 mai 2015. Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilitati (CEDCD) salută Rezoluția Parlamentului European din data de 20 Mai 2015 cu privire la implementarea Convenției ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități la nivelul Uniunii Europene.

În urma Raportului pe care Uniunea Europeană l-a transmis către Comitetul Convenției ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități privind implementarea prevederilor Convenției la nivelul UE, Comitetul ONU a adoptat și transmis o Listă de Puncte esențiale pe care Uniunea Europeană trebuie să le adreseze în cel mai scurt timp.

În acest context, Parlamentul European a adoptat prezenta Rezoluție, prin intermediul căreia solitică Comisiei, Consiliului și Statelor Membre o serie de măsuri, după cum urmează:

  1. Solicită Consiliului și Statelor Membre să accelereze procesul de redactare a Directivei privind Nediscriminarea la nivelul Uniunii Europene , care va avea un capitol dedicat educației persoanelor/copiilor cu dizabilități.
  2. Soilicită Comisiei Europene să colecteze date statistice dezagregate pe indicatori de vârstă și gen – responsabilitate, care va reveni în mod automat și Statelor Membre pentru a fi în măsură să creeze politici publice adecvate nevoilor reale ale persoanelor cu dizabilități.
  3. Solicită Comisiei să colaboreze direct cu organizațiile care reprezintă persoane cu dizabilități , atât pe linia modificărilor legislative, cât și a raportării la Comitetul ONU.
  4. Solicită Comisiei să prezinte o propunere ambițioasă pentru un Act Unic European privind Accesibilitatea.
  5. Solicită Consiliului să accelereze procesul de elaborare a propunerii de Directivă Europeană privind Accesibilizarea website-urilor instituțiilor publice din UE.
  6. Recomandă ca fondurile europene să fie utilizate în promovarea accesibilizării pentru persoanele cu dizabilități, a incluziunii acestoara, precum și pentru servicii sociale și medicale de calitate.

Această Rezoluție este un semnal politic important pe care Parlamentul European îl lansează, în sensul în care, în acest moment putem înțelege faptul că în scurt timp vom avea cel puțin două Directive europene, care vor reglementa nediscriminarea și incluziunea pe toate domeniile vieții sociale, nu numai din perspectiva locului de muncă și al rasei. Reglementarea nediscriminării printr-o Directivă europeană și din perspectiva educației persoanelor/copiilor cu dizabilități, în spiritul Convenției ONU, va acoperi vidul legislativ european existent în acest moment pe line de educație și va stabili obligații clare pentru Statele Membre, inclusiv pentru România.

Acest fapt este extrem de important deoarece reprezintă punctul de la care Guvernul României va fi obligat să înceapă procesul de de-segregare a copiilor cu dizabilități, închiși la marginea societății în ȘCOLI SPECIALE. ”, declară Mădălina Turza, director executiv CEDCD.

Textul Rezolutiei AICI: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0208+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO

 

 E-mail: madalina.turza@cedcd.ro

Mob: +40737545955

Tel/Fax: +40217952465

 
Stats: 819.330 visits, 202.805 unique visitors and 2 visitors online
Statistici T5 Statistici T5