Seminar adresat magistratilor – „Dreptul la educatie al copiilor cu dizabilitati in Romania din perspectiva Conventiei ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati”

Seminar adresat magistraţilor – „Dreptul la educație al copiilor cu dizabilități în România din perspectiva Convenției ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități”.

Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități (CEDCD) organizează vineri, 18 martie 2016, începând cu ora 10.00 Seminarul adresat magistraţilor cu tema „Dreptul la educație al copiilor cu dizabilități în România din perspectiva Convenției ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități”.

În ultimii ani, la nivelul organizației noastre s-a constatat o creștere semnificativă a numărului de cazuri ale părinților/reprezentanților legali ai copiilor cu cerințe educaționale speciale care reclamă tipologii din cele mai variate de încălcări ale dreptului la educație față de această categorie de persoane vulnerabile. Independent de opțiunea acestora de a-și exercita dreptul de a acționa în instanță persoanele/instituțiile responsabile de încălcarea acestui drept, este fără îndoială că anumite noțiuni specifice precum educație incluzivăacces substanțial și acces formal la educație ori educație de calitate ridică o serie de dificultăți de interpretare în cazul copiilor cu dizabilități și, implicit, de aplicare a acestora în deplină concordanță cu instrumentele internaționale relevante la care România este parte.

Pornind de la cazuistica CEDCD și de la principalele reglementări internaționale și naționale în domeniu, evenimentul se adresează magistraților cu competențe în soluționarea cauzelor având ca obiect nerespectarea dreptului la educație al copiilor cu dizabilități și își propune să contribuie, cu argumente obiective, la o înțelegere unitară a standardelor și garanțiilor prevăzute în special de Convenția ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități.

Seminarul se va desfasura la Hotel Radisson Blu, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sector 1, Bucuresti, Sala STEROPE, începând cu ora 9.30.

Magistraţii interesaţi sunt rugaţi să confirme participarea  până marţi, 14 martie 2016, prin poșta electronică la adresa de email legal@cedcd.ro, sau prin fax la nr. 021.795.24.65.

Vă mulţumim!

 
Statistici: 739.901 vizite, 180.664 vizitatori unici şi 2 vizitatori online
Statistici T5 Statistici T5