MAMA „INDISCIPLINATA” COPIL PEDEPSIT

MAMĂ „INDISCIPLINATĂ”, COPIL PEDEPSIT

SCRISOARE DESCHISĂ

CĂTRE MINISTRUL MUNCII,FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

Stimate domnule Ministru, Dragoş PÂSLARU,

Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități (CEDCD) atrage atenţia asupra situaţiei flagrante şi, în egală măsură reprezentative pentru situaţia copiilor cu dizabilităţi din România, din perspectiva accesului la servicii de reabilitare în comunitate conform prevederilor Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, republicată, precum şi din perspectiva prevederilor Convenţiei ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, ratificată prin legea 221/2010, Art. 7, alin (2) coroborat cu Art. 26, alin. (1), lit. a şi b, prin prisma cazului minorului Ionuţ din judeţul Suceava:

  • Copil cu Sindrom Down pedepsit pentru că mama este „indisciplinată”

Ionuţ are 8 ani, trăieşte în Judeţul Suceava, oraşul Siret şi este diagnosticat cu Sindrom Down. Conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare şi a contractului de prestări servicii nr. 87/30.03.2016 încheiat între DGASPC Suceava şi mama copilului, Ionuţ trebuia să beneficieze de serviciile de recuperare furnizate de Serviciul Echipe Mobile Suceava, constând în recuperare logopedică, kinetoterapie şi asistenţă psihologică la domiciliu şi la sediile teritoriale ale DGASPC Suceava.

Dat fiind faptul că mama copilului a înţeles să atragă atenţia reprezentanţilor Echipei Mobile cu privire la o serie de neajunsuri referitoare la furnizarea serviciilor legate atât de calitatea, dar şi cantitatea acestora, precum şi de adaptarea serviciilor la nevoile reale ale lui Ionuţ, DGASPC Suceava a suspendat unilateral furnizarea de servicii de reabilitare către Ionuţ. Decizia a sosit fără drept de apel după ce mama copilului a înţeles să se adreseze şi în scris DGASPC Suceava cu privire la aceste lucruri.

  • De luni de zile Ionuţ nu beneficiază de recuperare

În disperare de cauză, mama minorului s-a adresat Centrului European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi (CEDCD) în luna iulie 2016 pentru a solicita sprijin cu privire la situaţia lui Ionuţ, care în absenţa oricărei posibilităţi şi rsurse de recuperare a intrat intr-o fază de regres cognitiv şi de dezvoltare. Inexistenţa serviciilor de recuperare în Oraşul Siret este un fapt cunoscut şi valabil la nivel naţional, iar alternativele private sunt fie costisitoare, fie inexistente.

  • Birocraţie excesivă, tremene legale nersespectate, interesul superior al copilului călcat în picioare

Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi (CEDCD) s-a adresat la data de 14.07.2016 printr-o solicitare oficială DGASPC Suceava (Nr.149/14.07.16) cu privire la abuzul îndreptat împotriva lui Ionuţ, solicitând informaţii şi repunerea în drepturi a copilului. Adresa CEDCD a fost înregistrată la nivelul DGASPC o lună mai târziu, respectiv la data de 22.08.2016, (59789/22.08.16) iar răspunsul „halucinant” al aceleiaşi autorităţi a parvenit CEDCD la data de 06.09.2016 (62662/06.09.16), motivul invocat fiind acela că: „unii specialişti au fost în concediu”.

Din răspunsul DGASPC Suceava aflăm faptul că din cauza „atitudinii recalcitrante, vindicative şi lipsite de respec a mamei” DGASPC Suceava a suspendat serviciile de recuperare ale minorului, existând posibilitatea ca acestea să fie reluate dacă mama îşi revizuieşte atitudinea.

Stimate domnule Ministru,

În considerarea faptelor mai sus prezentate, vă aducem la cunoştinţă următoarele:

  1. Interesul superior al copilului este un principiu de drept fundamental, care nu poate fi negociat sau supus unor aspecte sau nuanţe arbitrare, conform legislaţiei naţionale şi internaţionale în vigoare.
  2. Minorul vulnerabil, cu dizabilităţi, NU poate suporta consecinţele faptelor unei terţe persoane, fie ea chiar şi reprezentant legal, fapte cel puţin discutabile în cazul de faţă.
  3. Atitudinea şi faptele reprezentanţilor DGASPC Suceava reprezintă o formă gravă de abuz în serviciu, cu încălcarea drepturilor minorului în cauză şi o formă de victimizare în sensul prevederilor O.G. 137/2000 privind prevenirea şi combaterea tututor formelor de discriminare, republicată.
  4. Suspendarea serviciilor de reabilitare ale minorului Ionuţ, copil cu dizabilităţi în situaţie de risc, nu repreznită doar un abuz, dar şi un atentat la evoluţia, sănătatatea şi educaţia sa, în absenţa oricărei alternative viabile.

Precizăm faptul că situaţia lui Ionuţ nu este singulară la nivel naţional, iar absenţa serviciilor de recuperare şi reabilitare repreznită o stare de fapt generală şi o constantă a vieţii copiilor cu dizabilităţi reduşi la limita supravieţuirii şi ascunşi la marginea societăţii.

Faţă de cele prezentate, vă rugăm să dispuneţi măsurile ce se impun conform legislaţiei în vigoare, a atribuţiilor şi competenţelor dumneavoastră în vederea repunerii în drepturi a minorului şi să ne comunicaţi măsurile şi rezultatele aferente, în termen legal, la adresa madalina.turza@cedcd.ro sau prin fax la: 021/7952465.

Persoană de contact:

Madalina TURZA

Presedinte CEDCD

Email: madalina.turza@cedcd.ro

Mob: 001612-458-4299

Fax: 021/7952465

 
Statistici: 736.653 vizite, 180.187 vizitatori unici şi 2 vizitatori online
Statistici T5 Statistici T5