Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti – ”stat in stat”

Inspectoratul Școlar al Municipiului București – ”stat în stat”

RASPUNSUL ISMB - CLICK AICI

București, 13 februarie 2015. Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) interzice liberul acces la informații de interes public Centrului European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități (CEDCD).

La data de 18 noiembrie 2014, CEDCD solicită ISMB accesul într-o școală specială din București în vederea realizării unei cercetări, ce are la bază informații de interes public precum baza materială și logistică a școlii, mijloace și tehnici de predare, tipul materiilor predate, nivelul de accesibilizare al școlii.

La 30 de zile distanță CEDCD este informat că este refuzat categoric accesul sociologilor CEDCD în unitatea de învățământ special, respectiv Școla Gimnazială Specială nr. 2, din Str. Corabia nr. 57-59, sector 2. Precizăm faptul că opțiunea CEDCD pentru această școală are la bază o serie de informații din partea părinților care vorbesc despre calitatea precară a serviciilor de educație: 2 gemeni paraplegici și non-verbali au absolvit în această școală clasa a IV a cu calificativul FOARTE BINE la următoarele materii: citire, educație fizică, matematică religie etc și, implicit, Premiul I.

La data de 6 ianuarie 2015, CEDCD revine cu o solicitare similară la ISMB, prin intermediul căreia am ales să solicităm accesul în toate școlile speciale din București, în vederea obținerii informațiilor de interes public necesare realizării cercetării.

La 30 de zile de la momentul solicitării, în dauna prevederilor Legii 544/2001, ISMB transmite către CEDCD răspunsul oficial prin intermediul căruia refuză categoric accesul cercetătorilor în toate școlile speciale din București, fără nicio motivație sau rațiune aplicabilă.

Având în vedere că serviciile educaționale oferite în cadrul acestor unități de învățământ privesc activitatea sau rezultă din activitățile unei instituții publice, subliniem faptul că informațiile solicitate se înscriu în categoria celor de interes public, în conformitate cu prevederile art.2 lit.b din Legea nr.544/2001, care stipulează că prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

Precizăm faptul că interzicerea colectării acestor informații reprezintă o încălcare flagrantă a liberului acces la informații de interes public al oricărui cetățean, drept instituit prin legislația națională și europeană. Considerăm că această atitudine abuzivă a unei instituții publice cu atribuții clare reprezintă o formă de sabotaj a organizației noastre din partea ISMB și a școlilor speciale din București, care este de natură să determine prejudicii materiale și de imagine organizației noastre, caz în care vom înțelege să recurgem la soluțiile legale pentru recuperarea prejudiciilor.

În egală măsură, considerăm că o instituție publică nu are dreptul și nu își poate permite ”luxul” de a se ”supăra” pe reprezentanții societății civile, pentru simplul motiv că devoalează și obține decizii în fața instanțelor competente privind abuzurile și discriminările din sistemul de educație față de copiii cu dizabilități.

”Este inadmisibil ca în România anului 2015, o instituție publică să acționeze discreționar și abuziv, arogându-și atribuții de stat în stat. Ne exprimăm profunda îngrijorare cu privire la soarta copiilor cu dizabilități din școlile speciale, total închise și netransparente, cu părinți înfricoșați și amenințați că le vor fi dați copii afară din școală. Solicităm ISMB și Ministerului Educației, în condițiile în care nu au nimic de ascuns cu privire la școlile speciale, să abordeze o atitudine rațională și conformă cu normele legale în vigoare”,declară Mădălina TURZA, președinte CEDCD.

 

  E-mail: madalina.turza@cedcd.ro/old

Mob: +40737545955

Tel/Fax: +40213110401

www.cedcd.ro/old

 
Statistici: 736.652 vizite, 180.186 vizitatori unici şi 4 vizitatori online
Statistici T5 Statistici T5