COALITIA „O SINGURA VOCE PENTRU DIZABILITATE” – oficial constituita

COALIŢIA „O SINGURĂ VOCE PENTRU DIZABILITATE” – oficial constituită

 

COALIŢIA „O SINGURĂ VOCE PENTRU DIZABILITATE” – oficial constituită

PLATFORMA COALITIEI

Bucureşti, 5 februarie 2012. Cel de-al - IV -lea Seminar Regional „O singură Voce pentru Dizabilitate”, organizat de Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi (CEDCD) in parteneriat cu Pyramid Educational Consultants Romania si Asociatia Down Est Romania, sâmbătă, 2 februarie, 2013, la Constanţa, a marcat constituirea oficială a Coaliţiei cu acelaşi nume.

Peste 150 de persoane, specialişti în psihoterapia copilului cu dizabilităţi, părinţi şi reprezentanţi ai organizaţiilor nonguvenamentale din regiune au participat la lucrările Seminarului „O Singură Voce pentru Dizabilitate”.

În cadrul Seminarului, reprezentanţii CEDCD au prezentat noua viziune cu privire la drepturile copiilor cu dizabilităţi, în spiritul Convenţiei ONU pentru Drepturile persoanelor cu Dizabilităţi, scopul şi obiectivele Coaliţiei, precum şi principalele repere ale noului proiect de lege.

ScopulCoaliţiei „O singură Voce pentru Dizabilitate”, constituite oficial cu prilejul Seminarului de la Constanţa, este acela de a iniţia, dezbate, promova şi propune un proiect de lege privind protecţia şi promovarea drepturilor copiilor cu dizabilităţi, care va înlocui prevederile caduce şi lipsite de substanţă referitoare la copiii cu dizabilităţi, din Legea 448/2006.

Platforma Coaliţiei „O singură Voce pentru Dizabilitate”este alcătuită pentru început din 10 puncte, care prezenită de o manieră esenţializată reperele noului proiect de lege pe care Coaliţia îl va promova.

Coalitia “O SINGURĂ VOCE PENTRU DIZABILITATE” este un grup asociativ, fără personalitate juridică cu scop nepatrimonial, independent, apolitic, organizat pe baza voinţei liber exprimate a membrilor fondatori, a persoanelor fizice având calitatea de părinţi sau rude ale copiilor cu dizabilităţi şi a organismelor de drept privat, care aderă la scopul acesteia în calitate de membri sau parteneri strategici.

Membrii fondatoriai Coaliţiei sunt Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi (CEDCD), Fundaţia Don Orione şi Asociaţia Mara- Un Strop de Speranţă. Aceştia sunt actorii direct implicaţi în procesul strategic de constituire a Coaliţiei, demarat în a doua jumătate a anului 2012 de către CEDCD.

Până în prezent, 32 organizaţii nonguvernamentale din 15 judeţe ale ţării s-au raliat Coaliţiei „O singură Voce pentru Dizabilitate” iar, simultan, un număr impresionant de părinţi şi-au declarat adeziunea faţă de scopul şi misiunea acesteia. Procesul de extindere a Coaliţiei va continua până în momentul îndeplinirii scopului final al acesteia.

Pentru atingerea scopului Coaliţiei, CEDCD, alături de membrii fondatori, a elaborat un Plan Strategic de Acţiune afenent anului 2013 structurat pe 3 linii majore de acţiune: Tehnic legislativ, Comunicare/Advocacy şi Lobby.

În acest context, lansăm invitaţia către toate organizaţiile nonguvernamentale cu mandat pe dizabilitate, care susţin această platformă să se ralieze demersului comun de modificare a cadrului legal privind drepturile copiilor cu dizabilităţi.

De asemenea, în măsura în care reprezentanţii societăţii civile cu mandat în domeniul dizabilităţii pe zona de adulţi doresc să iniţieze un demers similar de modificare a Legii 448/2006 din prisma drepturilor adulţilor cu dizabilităţi, ne exprimăm deschiderea şi suportul nostru, adresându-le invitaţia de a se ralia Coaliţiei “O Singură Voce pentru Dizabilitate”.

Totodată, ne exprimăm încrederea că vom găsi în autorităţile statului şi în factorii de decizie un partener real şi efectiv de discuţie pentru a realiza o schimbare de profunzime a sistemului de protecţie şi asitenţă a copiilor cu dizabilităţi.

Informaţii de background

Necesitatea elaborării şi promovării unui nou proiect de lege destinat reglementării drepturilor copiilor cu dizabilităţi a apărut ca răspuns la ampla cazuistică CEDCD referitoare la cazurile de abuzuri, de restricţionare a accesului la educaţie, la serviciile de sănătate şi asistenţă socială a copiilor cu dizabilităţi şi a reprezentanţilor legali ai acestora. Prevederile ambigue şi lacunare, care denotă o înţelegere superficaială a nuanţelor şi particularităţilor dizabilităţii, absenţa unor reglementări eficiente referitoare la adaptarea reală a mediului în conformitate cu nevoile copilului cu dizabilităţi au drept rezultat segregarea educaţională şi socială a copiilor cu dizabilităţi şi exacerbarea formelor de discriminare în raport cu aceştia.

Înţelegând ineficienţa încărcării sistemului de justiţie cu sute de cazuri referitoare la încălcarea drepturilor copiilor cu dizabilităţi, precum şi resursele limitate ale părinţilor de copii cu dizabilităţi, CEDCD a demarat procesul de constituire a Coaliţiei “O Singură Voce pentru Dizabilitate” şi de elaborare a proiectului de act normativ.

Conform datelor oficiale puse la dispoziţie de Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale aferente trimestrului II alanului 2012, precum şi de către Drecţia Generală de Protecţie a Copilului, în România trăiesc 689.156 persoane cu dizabilităţi, dintre care aproximativ 90.000 sunt copii.

Această cifră înglobează diverse patologii din sfera tulburărilor psihice şi diverse tipuri de dizabilitate intelectuală ascunse sub numele de "tulburări mintale", fiind astfel departe de a  reflecta realitatea, cel puțin din două motive:

1. – orice statistică a instituțiilor competente reflectă exclusiv numărul de persoane care au făcut demersurile necesare pentru a înregistra copilul ca având o dizabilitate. De fapt, cazuistica din România reală, rurală sau urbană nu este reflectată în datele oficiale, cu atât mai mult cu cât nivelul de informare şi educaţie al populaţiei despre acest fenomen este mic, iar procedura administrativă pentru înregistrarea unui copil cu dizabilitate este complexă, intricată, accesul la informații fiind foarte dificil;

2. - nu a existat nicio măsură oficială de a elabora un studiu pe marginea dizabilităţii intelectuale în general, sau la nivel de minori.

Mai mult, pe line legislativă şi de politici publice, există o confuzie gravă între dizabilitate mintală/intelectuală și bolile psihice, care generează o serie de confuzii în furnizarea de servicii specializate.

                 

  E-mail: madalina.turza@cedcd.ro/old

Mob: +40737545955

Tel/Fax: +40213110401

www.cedcd.ro/old

 
Statistici: 736.651 vizite, 180.186 vizitatori unici şi 5 vizitatori online
Statistici T5 Statistici T5