București, 12 aprilie 2017. În continuarea evenimentelor sesizate cu privire la abuzurile din Școala Specială Nr. 4 din București, revenim cu următoarele informații:

Filip Toni, angajatul Școlii Speciale nr. 4, care a dezvăluit abuzurile din unitatea de învățământ, după ce a fost amenințat în variate feluri de reprezentanții școlii, a fost convocat în regim de urgență la o ședință de cercetare disciplinară, miercuri 12 aprilie 2017, pentru că a avut curajul să rupă tăcerea cu privire la faptele deosebit de grave din cadrul școlii – maltratarea copiilor cu dizabilități.

Domnul Filip Toni este cercetat pentru ”deficiențe în activitatea și prezentare în mass-media” a abuzurilor și violențelor împotriva elevilor cu cerințe educaționale speciale din cadrul Școlii Speciale Nr. 4. Mai mult, putem observa din convocarea scrisă, faptul că la 4 zile de la depunerea plângerii penale împotriva reprezentanților școlii, respectiv la data de 4.04.2017, preocuparea conducerii Școlii Speciale nr. 4 era de a convoca Consiliul Administrativ al școlii pentru sancționarea domnului Toni Filip și, nicidecum, pentru identificarea vinovaților și remedierea situației.

La două săptămâni de la dezvăluirea atrocităților din școală, nici  Școala Specială nr. 4, nici Inspectoratul Școlar al Municipiului București sau Ministerul Educației nu a identificat nicio persoană responsabilă pentru abuzurile din școală și nici nu a fost luată nicio măsură în consecință. Singura măsură luată este cercetarea disciplinară și sancționarea celui care a avut curajul să rupă tăcerea în sprijinul copiilor.

Față de acest atentat la morala publică, justiție și demnitatea domnului Filip Toni, dorim să facem următoarele precizări de ordin juridic:

  1. 1. Fapta domnului Filip Toni de a aduce la cunoștință publică prin probe audio-video abuzurile fizice, verbale și psihice la care sunt supuși copiii cu dizabilități din Școala Gimnazială Specială nr. 4, București, reprezintă avertizare în interes public, conform Legii 571/2004, privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii. Pe cale de consecință, domnul Filip Toni are statutul de avertizor și beneficiază de protecția instituită de legea menționată, dispozițiile aplicându-se instituțiilor publice de educație, conform art. 2.
  2. Faptele și probele aferente aflate în prezent sub cercetare penală intră sub incidența art. 5 din Legea 571/2004, deoarece reprezintă practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii in exercitarea atribuțiilor unităților și încălcări de dispoziții legale, care impun respectarea principiului bunei administrări si cel al ocrotirii interesului public [art. 5, lit. c), n)].
  3. Conform aceleiași legi, avertizarea în interes public poate fi făcută organizațiilor neguvernamentale și mass-media (art. 6).

Prin urmare, având în vedere întrunirea acestor condiții în privința activității de avertizare realizate de domnul Filip Toni, în cadrul cercetării disciplinare, domnul Filip Toni beneficiază de protecție, iar la cererea domnului Filip Toni, comisia de disciplină are obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului la dezbateri, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

Considerăm că inițiativa domnului Filip Toni de a face publice dovezile abuzurilor din școală, în contextul în care instituțiile ierarhic superioare sesizate anterior de acesta au negat existența faptelor, are un caracter profund civic și sesizarea unui organism independent reprezenta singura posibilitate reală de a proteja integritatea fizică și psihică a elevilor cu dizabilități. Eventualele măsuri de sancționare sunt strict încercări de intimidare, descurajare a aflării adevărului sau victimizare, conform O.G. 137/2000.

În concluzie, subliniem importanța respectării prevederilor acestei legi, în particular referitor la obligația de a invita presa în cadrul ședinței de cercetare disciplinară, la cererea domnului Filip Toni. În cazul în care dispozițiile legii sunt ignorate, Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități (CEDCD) își rezervă dreptul de a acționa împotriva abuzurilor pe toate căile legale.

Notă pentru editori:

Situația din Școala Specială nr 4 nu se referă doar la un act izolat și doar la o singură formă de agresiune. Copiii din această școală, ca și celelalte școli sunt agresați deopotrivă fizic, psihic și emoțional de către marea majoritate a personalului. (Anexăm video mărturisire elev, video copil traumatizat, video copii nesupravegheați și profesori absenți)

Față de cele prezentate, solicităm Guvernului României și Ministerului Educației, ca până la demararea procesului de reformă în sistemul de educație conform obligațiilor României, emiterea unui act normativ în regim de urgență, care să prevadă următoarele:

  1. Instalarea de camere video în toate cele 176 de școli speciale din Romania,
  2. Demararea unei anchete exhaustive în școlile speciale din România cu privire la situația abuzurilor împotriva elevilor,
  3. Demararea unui program național de evaluare psihologică a personalului didactic și nedidactic din școlile speciale din Romania cu experți evaluatori independenți,
  4. Elaborarea unui plan de măsuri de prevenire a abuzurilor și violențelor în școlile speciale,
  5. Acordarea accesului reprezentanților societății civile în unitățile de învățământ special din România pentru efectuarea de vizite de monitorizare conform prevederilor Art. 33 din Convenția ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, ratificată de Romania prin Legea Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități

Persoana de contact: Madalina Turza

E-mail: madalina.turza@cedcd.ro

Telefon: +1-612-458-4299

Facebook Call: Madalina Turza

Convocare cercetare disciplinara