Drepturile copilului

Rights_of_the_ChildDrepturile copilului pe scurt

În România, drepturile copilului fac în prezent obiectul Legii 272/2004, în concordanță cu convențiile internaționale. De asemenea, autoritățile publice, organismele private autorizate, precum și persoanele fizice și persoanele juridice responsabile de protecția copilului sunt obligate să respecte și să garanteze drepturile copilului stabilite prin Constituție și lege.

Conventia ONU pentru  Drepturile Copilului are 42 de articole care se referă în mod direct la drepturile copilului. Drepturile copilului pot fi:

  • drepturi de protecție
  • drepturi de dezvoltare
  • drepturi de participare

Art. 2

Drepturile tuturor copiilor trebuie respectate, indiferent de rasa, etnia sau naţionalitatea fiecăruia, de culoarea pielii, de limba vorbită, de religia practicată, indiferent dacă sunt fete sau băieţi. Copiii trebuie să fie protejaţi împotriva oricărei forme de discriminare.

Art. 6

Orice copil are dreptul la viaţă, supravieţuire şi dezvoltare.

Art. 7, 8

Orice copil are dreptul la un nume, la o naţionalitate, are dreptul, în măsura posibilului, să-şi cunoască părinţii şi să fie îngrijit de aceştia.

Art. 12, 13, 14, 15

Copilul capabil de discernământ are dreptul de a-şi exprima liber opinia asupra oricărei probleme care îl priveşte. Copiii au dreptul de a se informa, de a fi ascultaţi.

Orice copil are dreptul la libertatea de a gândi, de a avea o religie, de a participa la întruniri paşnice care nu încalcă drepturile celorlalţi.

Art. 24

Copiilor trebuie să li se asigure condiţii pentru a se bucura de cea mai bună stare de sănătate posibilă şi de a beneficia de servicii medicale şi de recuperare.

Art. 28, 29

Copiii au dreptul la o educaţie de calitate care să le asigure egalitatea de şanse şi dezvoltarea personalităţii lor. Ei au dreptul la învăţământ primar obligatoriu şi gratuit, la asigurarea accesului la liceu şi facultate, la servicii de informare şi orientare şcolară şi profesională.

Art. 30

Copilul care are altă etnie, religie, vorbeşte altă limbă decât majoritatea are dreptul la viaţă culturală proprie, are dreptul să îşi declare apartenenţa religioasă şi să practice propria religie. Are, de asemenea, dreptul de a folosi limba proprie.

Art. 19, 34, 36, 37, 39

Copiii trebuie protejaţi împotriva oricăror forme de exploatare, împotriva violenţei, abuzului, abandonului şi a altor tratamente dăunătoare.

Pentru a beneficia de aceste drepturi în mod efectiv, copiii cu dizabilități beneficiază de o serie de măsuri de protecție precum :

– obținerea unui certificat care atestă dizabilitatea – oferă facilități și servicii

– măsuri de adaptare a mediului în școli : adaptare curriculară, profesor de sprijin, accesibilizare

Dacă vreunul din drepturile menționate mai sus a fost încălcat sau ignorat, îți putem oferi asistență și consultanță legală pentru ca drepturile copilului tău să fie respectate.

Descărcați de aici pașii pe care trebuie să îi parcurgeți în vederea obținerii certificatului de încadrare în grad de handicap. Descarcă Anexa 1

Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului este instituția responsabilă cu eliberarea acestor certificate

Informații și adrese utile ale Direcției Generale de Asistență socială și protecția copilului puteți găsi aici Descarcă Anexa 2

Moscow_conference_image_365wDREPTUL LA EDUCATIE

Atunci când vorbim despre dreptul la educație al copilului cu dizabilități, avem în vedere cu precădere Articolul 24 din Convenția ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități.

Conform Convenției, dar și a Recomandărilor internaționale în materie, dreptul la educație al copiilor cu dizabilități înseamnă dreptul la EDUCAȚIE INCLUZIVĂ.

Ce înseamnă educația incluzivă?

EDUCAȚIA INCLUZIVĂ – Toți copiii au acces la educație de calitate într-un mediu incluziv.

Definirea termenilor:

TOȚI COPIII -“copii cu dizabilitati, copii supradotati, copii fara adapost, copii din zone izolate sau apartinand unor grupuri nomade, copii apartinand unor minoritati lingvistice, etnice sau culturale, copii cu HIV sau apartinand oricaror altor grupuri vulnerabile” – Declaratia de la Salamanca (1994)

EDUCAȚIE DE CALITATEOportunitati reale de obtinere a succesului in experienta de invatare. Educația de calitate NU înseamnă performanță, promovabilitate sau confort, ci cum reușeste sistemul/școala/profesorul să-i dea posibilitatea copilului de a învăța.

MEDIU INCLUZIV – Acel mediu in care sunt bineveniti, protejati si educati TOTI copiii, indifferent de gen, caracteristici fizice, intelectuale, economice, lingvistice sau alte caracteristici (UNESCO)

SEGREGAREA copiilor cu dizabilități în școli speciale înseamnă încalcarea dreptului lor la educație.

Ce puteți face:

1. Puteți solicita orientarea copilului către școala de masă la CMBRAE/CJRAE – comisia de specialitate din cadrul inspectoratelor școlare. Aceasta este obligată să țină cont de decizia dvs.

2. Puteți contesta decizia de orientare către școala specială în 2 zile de la luarea la cunoștință la sediul Comisiei.

3. Puteți solicita programa adaptata și profesor de sprijin în școala de masă pentru copilul dvs.

4. Școlile de masă nu au dreptul să refuze înscrierea copilului dvs. Va rugam sa ne contactați daca întâmpinați astfel de abuzuri.

5. Școala de masă, profesorii sau părinții celorlalți copii nu au dreptul să solicite mutarea copilului dvs din școală. Acesta reprezintă un act de discriminare. Va rugăm să ne sesizați dacă va aflați în această situație.

Echipa CEDCD vă va sprijini și reprezenta în fața instanțelor competente pentru că noi credem în dreptul la educație al tuturor copiilor.

Drepturile părinților

parentsPrezența unui copil cu dizabilități în familie reprezintă o provocare, dar și o frumoasă poveste de iubire necondiționată. A fi părinte presupune să te informezi, dezvolți și să te adaptezi. În egală măsură, a fi părintele unui copil cu dizabilități înseamnă să-i cunoști drepturile și să fii gata să le revendici în situația în care ele nu sunt respectate.

Nu uita: TU EȘTI VOCEA COPILULUI TĂU!

De asemenea, tu ca părinte de copil cu dizabilități, ai o serie de drepturi de care beneficiezi prin prisma suprasolicitării și a vulnerabilității tale. De exemplu, se poate întâmpla ca tu însuți să fii discriminat la locul de muncă din cauza faptului ca ai un copil cu dizabilități: ești concediat, nu ești avansat, ești marginalizat. Toate acestea constituie fapte de discriminare, iar echipa CEDCD te poate ajuta să-ți redobândești drepturile.

Află mai multe despre drepturile pe care le ai conform legislației Europene și naționale.

Echipa centrului vă poate oferi în mod gratuit următoarele tipuri de servicii:

  1. Consiliere generala in vederea obtinerii drepturilor copiilor cu dizabilitati si a reprezentantilor lor legali,
  2. Consiliere individualizata cu privire la incalcarea unor drepturi,
  3. Asistenta juridica si reprezentare in cazuri de incalcare a drepturilor copiilor cu dizabilitati si a reprezentantilor lor legali.