Raportul de activitate din 2011 oferă o imagine de ansamblu asupra activităților și serviciilor desfășurate de către CEDCD din anul înființării asociației. În primul an de activitate ne-am orientat către identificarea nevoilor beneficiarilor noștri, a situației cadrului legislativ și de politici publice existent, precum și către dezvoltarea capacității organizaționale. De asemenea, ne-am preocupat de inițierea și menținerea unui dialog coerent cu actorii relevanți în domeniu care activează la nivel național și internațional.

Pornind de la ideea conform căreia promovarea drepturilor copiilor cu dizabilități bazată pe o abordare de tip caritabil nu este nici eficientă și nici generatoare de schimbări durabile, agenda CEDCD a fost orientată pe stabilirea unui cadru de cooperare strategică cu principala autoritate națională în domeniu pentru combaterea discriminării și promovarea drepturilor categoriilor sociale vulnerabile: Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

Mai multe înformații în raportul 2011 detaliat

Raportul de activitate din 2012 oferă o analiză detaliată a principalelor activități derulate în anul din curs. Dacă în 2011 ne-am concentrat atenția în articularea profilului organizaţional al CEDCD, caracterizată prin maturizarea viziunii strategice şi prin consolidarea imaginii organizaţionale în spaţiul public, în 2012 asociația a fost poziționată ca lider în rândul organizațiilor care activează în domeniul drepturilor copiilor cu dizabilități.

Mai mult, am introdus problematica dizabilității în prim planul agendei publice și am demarat un amplu proces de coagulare a societății civile cu mandat în domeniul dizabilității în vederea modificării cadrului legal.

Eforturile echipei și a partenerilor au fost recunoscute și premiate la nivel național:  Premiul Galei Persoanelor cu Dizabilități – Secțiunea Promovează Abilitatea și Premiul Galei V.I.P – Oamenii Schimbării.

Mai multe informații în raportul 2012 detaliat