Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităƒți (CEDCD) este o organizație nonguvermanentalムdedicatムpromovăƒrii drepturilor copiilor cu dizabilităţi și facilităƒrii accesului acestora la serviciile de asistenţムși protecție.
Noi, echipa CEDCD, considerăm că dreptul la demnitate al copiilor cu dizabilități este fundamental pentru că respectarea lui înseamnă accesul la viață socială, absența discriminării și accesul la servicii de calitate.

Drepturile lor, responsabilitatea întregii societăți

Copiii cu dizabilități nu sunt doar responsabilitatea familiei, ci a întregii societății. Asumarea acesteia este o datorie morală, socială, politică și economică a actorilor sociali.

Efortul colectiv în favoarea copiilor cu dizabilități înseamnă, practic, o investiție în viitor. Copilul cu nevoi speciale de azi, care beneficiază de drepturile și asistența cuvenită, nu înseamnă altceva decât adultul independent de mâine.
Noi, echipa CEDCD, am ales să le facem vocea auzită, să le promovăm drepturile și să îi susținem prin inițiative de calitate.
Ne propunem să dezvoltăm un cadru unitar și să oferim coerenţă răspunsului societății civile la nevoia de promovare, protecție și consolidare a drepturilor copiilor cu dizabilități, astfel încât aceștia să poată beneficia de o incluziune socială reală și efectivă la nivelul societății românești.

Implicarea activă în sistemul public

În replică la disfuncționalitățile existente în sistemul public de asistenţă și protecție a copiilor cu dizabilități, CEDCD sprijină demersurile autorităților și  coagulează eforturile societății civile, în special prin:

 • activități de lobby, suport și reprezentare pe lângă forurile naționale, europene și internaționale în vederea adoptării de instrumente legale menite să asigure și să îmbunătăţească asistenţa și protecția copiilor cu dizabilități;
 • elaborarea de proiecte de acte normative și participarea la dezbateri publice referitoare la aspecte ce intră în sfera protecției și asistenței copiilor cu dizabilități;
 • propunerea și  fundamentarea de politici publice în domeniu;
 • analize și rapoarte de monitorizare cu privire la modul de implementare la nivel național a legislației interne și internaționale relevante și la activitatea instituțiilor publice cu atribuții în domeniu;
 • nevoile de reglementare și alte măƒsuri complementare identificate în vederea îmbunătățirii sau exercitării efective a drepturilor și garanțiilor acordate copiilor cu dizabilități;
 • campanii de informare, conștientizare și sensibilizare cu privire la drepturile copiilor cu dizabilități și la nevoia de incluziune socială;
 • desfășurarea de activităţi de formare pentru și în colaborare cu instituțiile publice și societatea civilă;
 • consultanță în domeniul legislației europene și internaționale;
 • consiliere și suport pentru membrii familiilor cu copii cu dizabilități;
 • proiecte de asistentă de specialitate secvențiale, regionale, naționale și internaționale pentru copiii cu dizabilități;
 • proiecte de dezvoltare a capacității instituțiilor publice în vederea acordării de asistenţă pe baza unor standarde minime de calitate pentru copiii cu dizabilități;
 • inițierea și implementarea unui mecanism de identificare și referire a cazurilor de copii cu dizabilități;
 • activități de informare în scopul prevenirii nașterii copiilor cu dizabilități.
Viziunea noastră este că dizabilitatea în forma sa actuală este un construct cultural şi nu o realitate obiectivă, bazat pe ideea de diferenţă în raport cu un standard fix şi ideal, stabilit cutumiar prin intermediul normelor sociale la nivelul societăţii umane.

Conceptul CEDCD cu privire la dizabilitate presupune o modificare treptată a acestui construct cultural înţeles în termeni de diferenţă şi raportare la un standard fix. Pornind de la perspectiva socială asupra dizabilităţii propusă de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, de Organizaţia Naţiunilor Unite şi de Uniunea Europeană, care pune accentul pe conceptul de „adaptative environment” (mediu adaptat), noi propunem conceptul de „standarde individuale”.

Asumarea diversității

CEDCD susţine faptul că sistemul social, serviciile, relaţiile interumane trebuie adaptate standardelor individuale ale fiecărei persoane. Pentru că noţiunea de dizabilitate este percepută în termeni segregaţionişti – oameni normali versus oameni cu dizabilităţi –  propunem şi susţinem diversitatea. Considerăm menţinerea unui standard ideal fix, sub formă de etalon al normalităţii, ca fiind profund discriminator şi primitiv, având consecinţe segregaţioniste comparabile celor rasiale: albi versus negri. CEDCD consideră că societatea trebuie să depăşească viziunea primitivă a evoluţionismului biologic şi să-şi asume diversitatea.
Evoluţia nu înseamnă performanţă în raport cu un standard fix, ci în raport cu standardele individuale. Această abordare anulează ideea evoluţiei primitive de tip piramidal a societăţii umane şi oferă perspectiva unei dezvoltări holistice în care aportul fiecărei persoane este luat în calcul prin raportare la standardele individuale.